Deze cursus is gegeven in het seizoen 2015/2016 en wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

serie 19de eeuw / 20ste eeuw

3 modules

 

Caspar David Friedrich

en de romantische schilderkunst

 
 

algemeen

Deze cursus vormt de start van twee nieuwe cursusseries in Sneek: de serie Beroemde kunstenaars en de serie 19de/20ste eeuw. Caspar David Friedrich (1774-1840) wordt beschouwd als de grootste schilder in het sterk in opkomst zijnde Pruisische land, na de Franse revolutie en Napoleons ‘bevrijdings’oorlogen. Het was een tijd van ontreddering. De idealen van de revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – bleken te hoog gegrepen. Deels keerde Europa terug naar oude verhoudingen. Maar de nieuwe geest was niet meer weg te denken, niet in het normale leven en niet in de grote maatschappij. Er brak in heel Europa een merkwaardige, onwennige en onzekere periode aan, met name in de Pruisische landen. Deze cursus begint met een verkenning van de toen nog betrekkelijk jonge geschiedenis van Pruisen en van de culturele en maatschappelijke omstandigheden in de eerste helft van de 19de eeuw – de achtergrond van Friedrichs werk. De veranderende wereld werd gedreven door grote gedachten – Verlichting, ideeën over natuur, religie en identiteit. Friedrich kende het ideeëngoed van denkers en literatoren – Kant, Herder, Goethe, Novalis en anderen. Het werk van Friedrich raakt die tijd en toont de kunstenaar in zijn tijd. In deze cursus vergelijken wij zijn werk met dat van schilders in zijn omgeving en met de schilderkunst in Frankrijk en Engeland. Speciale aandacht is er voor de Nederlandse romantische schilderkunst. De voor velen wellicht verrassende romantische schilderkunst komt voorbij in fraaie beeldseries op een groot projectiescherm. Aan de hand van programmabladen en boeken kunt u thuis nagenieten

 

overweldigende landschappen, eenzame schepen op zee

De schilderkunst in de romantiek valt op door de voorkeur voor de natuur. Caspar David Friedrich was een meester in het schilderen van een vaak overweldigende natuur met heuvels en bergen en een of meer figuren of gebouwtjes. Het gaat om de wijze waarop objecten en figuren zich tot het landschap of de natuur verhouden. Friedrichs voorstellingen geven blijk van onuitspreekbare gedachten. Friedrich schilderde de situatie van de mens in de nieuwe tijd. Zijn werk roept vragen op: hoe moeten wij de (uitgebeelde) werkelijkheid begrijpen? Ook schilderde hij veel werken met schepen op zee. De nietigheid van de mens en de noodlotsgedachte is voelbaar. Friedrichs werk is daardoor lastig uit het geheugen te wissen. In zijn interieurs en portretten laat hij ons kennismaken met zijn vrienden- en kennissenkring en met zijn eigen sobere bestaan. In zijn tekeningen zoekt hij naar grootse uitdrukkingen door juist heel weinig mede te delen. De hoofse en galante stemming van de 18de eeuw is in zijn werken volledig passé.
Naast Friedrich komen ondermeer aan bod: Koch, Reinhart, Richter en Philipp Otto Runge, de grote Franse en Engels romantici en Nederlanders als Kruseman, Schelfhout en Roelofs.

 

 

romantiek: begin van de moderne tijd

In de kunsten kwam de nieuwe ‘geest van de tijd’ tot uitdrukking in twee culturele en kunstzinnige hoofdstromingen: (neo-)classicisme en romantiek. Classicisme kan uitgelegd worden als een zoektocht naar de verheven waarden van de klassieke oudheid. Romantiek kan uitgelegd worden als een zoektocht naar persoonlijke waarden, waarvoor men zich wendde tot de oorspronkelijkheid van de middeleeuwen (‘romaans’ – ‘romantiek’) en de natuur. Beide richtingen worden vaak verbonden aan de tegenstelling tussen verstandelijk denken en gevoelsmatig denken, hoewel daartegen wel het een en ander kan worden ingebracht. Het zijn twee zijden van eenzelfde medaille, de twee belevingswijzen die ook in onze tijd en in de moderne kunst nog heel bepalend zijn. De schilder Friedrich draagt daardoor verrassend bij aan onze blik op nu ….. een boeiend kunstenaar en als cursus een heel aantrekkelijk startpunt van de cursusserie 19de en 20ste eeuw.

 

cursusgegevens

cursusnaam/code: cursus Caspar David Friedrich      code: cu-58-3
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 3 modules; 19.30-22.00 uur, met pauze
wanneer: t.z.t.
uitwijkdata:
cursusmateriaal: Avondprogramma’s met gegevens over de getoonde werken kosteloos
Vóór cursusaanvang ontvangt u een bestelformulier met informatie over het cursusboek (kosten beperkt) en aanvullende boeken.

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden