Deze cursus wordt in deze of gewijzigde vorm te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

serie technieken

4 modules

 

Prenten – ingeprent (ge)weten

 
 

algemeen

Al kort na 100 werd in China het eerste papier vervaardigd. Via de Islamcultuur en het Moorse Zuid-Spanje verschijnt het papier in de 12de eeuw op Europese bodem. In de tweede helft van de 13de eeuw worden in Europa de eerste papiermolens gesignaleerd. Toen de papierfabricage in de 14de eeuw naar het noorden was verbreid, ontwikkelde zich de houtsnede, de oudste grafische techniek. Papier was daarbij een onmisbare en (relatief) goedkope drager. Het verhaal van de grafische technieken – ook ‘papierkunst’ of ‘prentkunst’ genaamd – is van belang: de gedrukte prenten maakten een tot dan toe ongekende uitwisseling mogelijk, van ideeën en van uitbeeldingen van de werkelijke wereld.
Deze cursus kent twee sporen. De grafische technieken van 14de tot begin 20ste eeuw worden apart behandeld. Daarnaast illustreren we, aan de hand van een drietal bijzondere onderwerpen, hoe de prentkunst van eeuw tot eeuw door makers en kunstenaars werd toegepast en bijdroeg aan de voorstellingenwereld en ook aan het Europese zelfbeeld in de afgelopen zes eeuwen. Met deze cursus openen wij in Sneek de cursusserie ‘Technieken’. Deze cursussen, ongeveer om het jaar, zullen aansluiten bij de overzichtscursussen.
 

het ingeprente weten en geweten

Prenten zijn vaak erg mooi. Soms ook heel kostbaar. Ze hebben altijd iets eigens. Ook hun ouderdom en de sporen daarvan dragen daaraan bij. Prenten tonen ons allerhande voorstellingswijzen, door de eeuwen heen. De waardering voor prenten neemt nog toe door kennis van de grafische technieken, mogelijkheden en toepassingen. Oude technieken bleven, nieuwe kwamen: houtsnede, houtgravure, kopergravure, ets, staalgravure, litho en vele andere.
Een afbeelding is veelzeggend. Door grafische kunst- en druktechnieken bereikten de verbeeldingen van ideeën en tastbare zaken plotseling een groter publiek. Allerlei ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling. Prenten inspireerden tot nieuwe ideeën en nieuwe manieren van uitbeelden. Het cultureel bewustzijn werd meer en meer bepaald door het ‘ingeprente weten’.
Prenten met afbeeldingen uit vroegere tijden maakten het verleden tastbaar. Prenten brengen echter sowieso het verleden naar later – er kwam vanaf de 14de eeuw een omvangrijk historisch prentenarchief tot stand. In het werk van prentenmakers en kunstenaars lezen wij over hun tijd en ook over hen zelf. Het inprenten van het verleden, van het heden en van toekomstbeelden, door de eeuwen heen, droeg in sterke mate bij aan de vorming van een cultureel kader. Dit ‘ingeprent geweten’ bepaalde in belangrijke mate de richting van onze cultuur, ook nu nog.

 

grafische technieken – bijzondere onderwerpen

Op de eerste drie avonden besteden we veel aandacht aan de grafische technieken, welke in chronologische volgorde worden behandeld. Uiteraard met veel beeldseries. Naarmate de cursus vordert wordt op de avonden het aandeel van de bijzondere onderwerpen groter:
Onderwerp bij modules 1 en 2: Oud-Nederlandse prenten
Onderwerp bij module 3: Nederlandse grafische kunst in de 19de eeuw
Onderwerp bij module 4: Ieper 1214-1914-2014.

 

cursusgegevens: cursus Prenten – ingeprent (ge)weten

cursusnaam/code: Prenten – ingeprent (ge)weten      code: cu-70-1-4
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 4 modules     donderdag 19.30- 22.00 uur
wanneer: t.z.t.
uitwijkdata:
cursusmateriaal: U ontvangt vooraf het bestelformulier cursusmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden