De cursussen – algemeen

Meer dan een cursus

Het gaat in onze cursussen om bijzondere onderwerpen. Wij willen graag dat u zich na elke cursusavond geïnspireerd en verrijkt voelt. Daarom besteden wij veel zorg aan de bijeen­komsten: een boeiende inhoud, uitstekend cursusmateriaal en een fraaie beeldpresentatie. Elke avond vormt een afgerond geheel en kunt u opvatten als een ‘cursus in het klein’.

Onze programmabladen en cursusbladen zijn met zorg samengesteld. Voor overzichts- en veel andere cursussen wordt gebruik gemaakt van speciaal geschreven cursuspakketten en gebundelde cursussyllabi (opgeteld 2800 pag.). Het niet gebundelde cursusmateriaal kunt u bewaren in een speciale Kunstvertoon-multomap. Daarnaast kunt u een keuze maken uit cursusboeken. Een cursus is te volgen als luisteraar (zonder thuiswerk), met leeswerk thuis of met intensieve thuisstudie. Bij grotere cursussen kunt u door middel van de lees- en studie­wijzer een eigen lees- of studieroute kiezen, passend bij uw interesse en wensen.

Wij willen onze cursussen een lust voor het oog laten zijn. Een specialiteit zijn de diaseries in grootbeeldprojectie, samengesteld uit ons omvangrijke dia-archief. Ook de syllabi zijn ruim voorzien van illustraties. Zo worden de onderwerpen heel aanschouwelijk gepresenteerd.

 

Fryslân en Sneek

De meeste activiteiten worden georganiseerd door het Kunstvertoon-samenwerkingsverband. Als centrumplaats voor cursussen in Fryslân is in 2000 gekozen voor Sneek. De cursussen in Sneek zijn vrij toegankelijk. Elders verzorgt Kunstvertoon cursussen of lezingen voor besloten groepen en soms ook vrij toegankelijke cursussen. Wellicht zullen vanaf 2014 of 2015 ook vrij toegankelijke cursussen worden georganiseerd in een tweede cursusplaats in Fryslân.

De leeftijdsopbouw binnen de deelnemersgroepen is afhankelijk van de aard van de activiteiten. Soms gaat het om alle leeftijden, soms om jongeren of juist de leeftijdsgroep 50-plus. Cursussen en lezingen vinden plaats op passende en vaak bijzondere locaties: een kunsten­centrum, een bibliotheek, een museum, een kerk of ander historisch gebouw. De groepsomvang bij de meeste cursussen wordt beperkt tot ca. 20, soms 25 tot 30 deelnemers. Kwaliteit staat voorop, maar het prijsniveau ligt onder gemiddeld voor kwaliteitscursussen. Wij houden de drempel zo laag mogelijk. Grotere cursussen zijn per module voordeliger. Ook kan men profiteren van voordelige cursuscombinaties. Er is een gezinslidkorting.

 

Opzet cursusprogramma Bibliotheek Sneek
Nieuwe cursusseries

Kunstvertoon verzorgt haar cursussen voor Friesland in de Scholtenzaal van de Bibliotheek te Sneek. In Sneek vormen de overzichtscursussen Kunstgeschiedenis en Bouwkunst al vele jaren vaste onderdelen van het cursusprogramma. In beide gevallen gaat het om een cursusdrieluik, dat bestaat uit drie opeenvolgende jaargangen. Elke jaargang is een aparte en complete cursus, gegeven in het winterseizoen. Een overzichtscursus kan veelal worden gecombineerd met aansluitende cursussen.

De thema- en vervolgcursussen handelen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van voorhistorische culturen tot Art Deco en van historische gegroeide landschappen tot interieurdecoratie in de jaren 1920.
Voor het Sneek-programma worden elk jaar nieuwe onderwerpen gekozen. Daarbij wordt ook gelet op een goede aansluiting bij voorgaande cursussen.

Van 2004 tot 2010 moest het Kunstvertoon-cursusprogramma in Sneek sterk worden verkleind in verband met het gemeentelijk beleid. In 2010 wilde Kunstvertoon haar programma´s in Sneek weer verbreden, in overeenstemming met de opzet en de programmering in de beginjaren vanaf 2000. Om dat mogelijk te maken is Kunstvertoon vanaf 2010 gestart met de invoering van meerjarige cursusseries. Een cursusserie bestaat uit losse cursussen rond één centraal thema. De cursussen handelen over verschillende onderwerpen of perioden, hebben een variabele omvang en worden vaak van jaar tot jaar, dus als ‘serie’, aangeboden.
Een overzicht van de cursusseries: klassieke culturen; hemel op aarde; regiocursussen; landelijke cultuur – het boerenhuis; stedencursussen; vergezichten; 19de eeuw; 20ste eeuw; technieken; beroemde kunstenaars; muziek; visies en andere onderwerpen.
Voor informatie over deze cursusseries, klik hier.

Geleidelijk kon in de vervolgjaren een begin worden gemaakt met de eerste cursusseries, hoewel de invoering ervan zeer werd bemoeilijkt door de gemeentelijke opstelling (lees hier meer). Desondanks streeft Kunstvertoon naar invoering van de complete cursusseries in haar centrale cursusplaats Sneek.

Tot slot onze basiscursussen over bijvoorbeeld kunstgeschiedenis of bouwkunst. Deze zijn bedoeld als kennismaking met het onderwerp en worden zo mogelijk om de drie jaar aangeboden.

De cursussen worden aangevuld met flankerende activiteiten waaronder introductiedagen, excursies en themadagen.

Door een samenhangende cursusprogrammering kunt u na uw eerste cursus een bij u passende cursusroute uitstippelen, ter verbreding en verdieping.
U kunt zich natuurlijk ook laten verassen door iets nieuws!

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden