Meer cursussen

 
In dit menu (‘Meer cursussen’) treft u beschrijvingen aan van enkele in de afgelopen vijf jaar gegeven cursussen, om u een indruk te geven.
 
 
Ook informeren wij u over de ‘cursusseries‘ die wij de afgelopen jaren ontwikkelden.
 
 
In algemene zin informeren wij u hieronder over ons brede cursusaanbod.

 
 
 

Brede cursusaanbod: cursussen kiezen

Kunstvertoon ontwikkelde voor haar cursusprogramma’s in Fryslân/Sneek meer dan 100 cursussen over cultuur-, kunst- en architectuurhistorische en veel andere cultuurwetenschappelijke onderwerpen. Elk jaar worden cursussen vernieuwd en toegevoegd.

De Basis-, Overzichts- en Projectcursussen kunnen door iedereen worden gevolgd. Deze cursussen bieden een mooi en verrassend overzicht van de perioden, de werken en hun makers. Er kunnen interessante verbanden in de tijd worden gelegd. In de Overzichts- en Projectcursussen is daarnaast veel ruimte om op bepaalde onderwerpen dieper in te gaan.

In de Thema- en Vervolgcursussen staan afgebakende onderwerpen, bepaalde perioden of gebieden centraal. Die onderwerpen kunnen daardoor veel breder worden belicht. Ook deze cursussen zijn zo ingericht dat speciale voorkennis niet noodzakelijk is. Een opmerkzame geest is belangrijker.

Wie dat wenst kan beginnen met een Basis- of Overzichtscursus als begin van een cursusroute, maar het kan dus ook heel anders.

 

voorbeelden van cursussen Wij beperken ons hier tot een keuze, om een indruk te bieden.

Basiscursussen bieden een verrassende kennismaking met de cultuur, kunstgeschiedenis- en architectuur-
    geschiedenis, met grote stromingen, kunstenaars en kunstwerken.

    ● Kunstgeschiedenis-basis    ● Bouwkunst-basis    ● Landelijke cultuur – het boerenhuis-basis

 
Overzichtscursussen bieden een helder overzicht én verdieping. Stromingen en werken worden met elkaar in
    verband gebracht. Daarnaast is er aandacht voor maatschappelijke en filosofische achtergronden; het ‘waarom’
    van de werken en betekenisgeving.
    Overzichtscursussen bestaan meestal uit drie jaargangen. Elke jaargang is een aparte cursus.

    ● Kunstgeschiedenis-overzicht I, II en III    ● Bouwkunst-overzicht I, II en III
    ● Landelijke cultuur – Het boerenhuis-overzicht I en II
 

Themacursussen en -avonden zijn korte cursussen over een afgebakend onderwerp.

    ● De Grieks-Romeinse wereld – bakermat van westerse cultuur, architectuur en kunst
    ● Symboliek in de hoogmiddeleeuwse kunst    ● Een vaderlandse stijl (19de eeuw)
    ● verschillende Korte Cursussen over bouwkunst in Nederland, waaronder:
       Steenhouwersarchitectuur in de vroege Gouden Eeuw (1590-1650); Klassiek en voornaam (1630-1700);
       Chique en modieus (1690-1760); Een classicistisch aanzien (1750-1800)
    ● Renaissance    ● Jugendstil    ● Art Deco    ● Bauhaus    ● Kleur en historische gebouwen
    ● Caspar David Friedrich en de romantische schilderkunst    ● Ieper, 1214-1914-2014

 
Vervolgcursussen sluiten aan op onderdelen van overzichtscursussen, maar kunnen zondermeer worden gevolgd
    als aparte cursus. In vervolgcursussen worden de onderwerpen uitvoeriger, gedetailleerder en/of vanuit verschillende
    invalshoeken behandeld.

    ● Vroegmiddeleeuwse frescokunst    ● Kloosters en kloosterkerken    ● Vlaamse schilderkunst
    ● Hanzecultuur en baksteengotiek    ● Noordelijk Monumentaal    ● Rembrandt in zijn tijd
    ● Hollandse schilders in de Gouden Eeuw    ● Tot sier dienende    ● Tuin- en parkarchitectuur
    ● Toscane – architectuur en beeldende kunst    ● Is dat nou kunst?

 
Projectcursussen kennen een wat lossere opzet. Meestal is er sprake van een actieve inbreng van cursisten,
    tijdens de cursusbijeenkomst, in de vorm van thuisopdrachten of excursies.

    ● Kijken – een kunst    ● Kunst en werkelijkheid    ● Harmoniebegrip    ● Utrecht e.a. steden
    ● Drenthe, dolmens en trechterbekers    ● Drenthe, esdorpen en hallenhuisboerderijen
    ● 2000 jaar Leeuwarden (met: informatieavonden, verschillende dagexcursies in Leeuwarden)

 

Veel van deze cursussen, maar ook cursussen over heel andere onderwerpen, maken onderdeel uit van meerjarige, thematische cursusseries. Een cursusserie is een geheel van losse cursussen rond een bepaald thema. De cursussen worden van jaar tot jaar, dus als ‘serie’, aangeboden.

 
Cursusseries:

    ► serie Klassieke culturen    ► serie Hemel op Aarde    ► serie Regiocursussen
    ► Landelijk cultuur – Boerenhuis    ► Stedencursussen    ► Vergezichten    ► 19de / 20ste eeuw
    ► serie Technieken    ► serie Beroemde kunstenaars    ► serie Muziek    ► serie Visies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden