overzichtscursus

Bouwkunst – I

1400 – 1600

14 modules, vanaf nov 2014

zie voor de volgende jaargang: Bouwkunst-II
zie voor de navolgende jaargang: Bouwkunst-III

 

algemeen

In 2007 is Kunstvertoon gestart met een omvangrijk onderzoeksproject over de geschiedenis van het bouwen en de architectuur in Europa, Nederland en Fryslân van 1400 tot 1950. De beïnvloeding vanuit Europa naar Nederland en Fryslân vormt een rode draad. Ook kwam een uniek beeldarchief tot stand, ontwikkelde Kunstvertoon een cursusdrieluik over dit onderwerp en werd door Kunstvertoon een reeks van syllabi vervaardigd.

Nadien is gewerkt aan een nieuw, ruimer opgezet cursusdrieluik, bestaande uit drie aaneensluitende overzichtscursussen (jaargangen) in drie cursusseizoenen. Elke jaargang is een complete en afgeronde cursus. U kunt elke jaargang ‘instappen’ en schrijft voor elke jaargang apart in. Ook nu worden de cursussen gepresenteerd door architectuur-, bouw- en kunsthistoricus Peter J. van der Werf. De cursussen zijn geschikt voor liefhebbers, kenners en beroepsmatig geïnteresseerden. Ook zonder basiskennis kan iedereen de cursus goed volgen.
In elk van de drie overzichtscursussen is er voor Europa, Nederland en Fryslân evenveel tijd beschikbaar. In de onderdelen over de Europese architectuur richten we ons op belangrijke ontwikkelingen en gebouwen. In de onderdelen over Nederland staan de regio’s en steden in het westen en boven de grote rivieren centraal. De Fryske bouwgeschiedenis wordt in een breed perspectief en het meest ‘fijnmazig’ behandeld.

 

Europa, Nederland, Fryslân, van 1400 tot 1600

De eerste jaargang biedt een boeiend overzicht van de Europese bouwwijzen, bouwtradities en bouwstijlen in de overgangsperiode van de late middeleeuwen naar de ‘nieuwe tijd’. Het is de periode waarin traditionele bouwwijzen in de Nederlandse regio zich vermengen met renaissancistische bouwvormen.
Dit samengaan van verschillende tradities leidde tot een grote diversiteit aan bouwwijzen, -vormen en -stijlen, aangeduid met termen zoals ‘laatgotiek’, ‘renaissance’ en ‘maniërisme’. Wij volgen de wegen waarlangs de Italiaanse renaissancevormen zich hebben verspreid naar het noorden. De glorieuze metselaars- en steenhouwersbouwkunst in Fryslân in de decennia rond 1600 kan worden opgevat als een van de fraaie uitkomsten van die ontwikkeling. Een voorbeeld is het stadhuis van Bolsward.

Een keuze uit de onderwerpen: de ontwikkeling van het ‘lange huistype’ en van het stenen ‘zaalhuis’ in de late middeleeuwen; de ontwikkeling van de stookplaats; houtskelet- en kapconstructies; huistypen in Noord-Holland, Overijssel en (met name) Fryslân; stedelijke keuren; het bouwvak en de gilden; stadsbouwmeesters en ontwerpen; de inbreng van metselaars en steenhouwers; houten en baksteengevels, bijzondere gevelvormen; materialen, onderdelen en benamingen; specifieke onderwerpen, zoals beroemde bouwmeesters, het sierwerk van Amsterdamse steenhouwers in de late 16de eeuw, bijzondere bouwtradities in steden, objectbesprekingen en huizen op schilderijen.

 

doelgroep, programma, cursusmateriaal, werkvorm, inschrijfvarianten

De cursus is geschikt voor beginners, gevorderden én beroepsmatig geïnteresseerden. U kunt naar eigen keuze de cursus passief (als luisteraar) ofwel actief volgen. In het laatste geval verdiept u zich ook thuis in de behandelde onderwerpen, met behulp van het lesmateriaal en aan de hand van de lees/studiewijzer. Zeker als u de cursus actief volgt, zult u na afloop in staat zijn de meeste Europese bouwstijlen en Noord-Nederlandse bouwtradities in deze periode te herkennen en architectonische elementen en bouwonderdelen te benoemen. Tevens kunt u de in Nederland en Fryslân voorkomende stijlelementen in verband brengen met trendsettende Europese ontwikkelingen.
De avonden zijn overzichtelijk ingedeeld. Naast cursusboeken wordt op de cursusbijeenkomst en voor thuisstudie gebruik gemaakt van twee Kunstvertoon cursussyllabi ‘Bouwkunst in de Renaissance’. Inhoud: architectuurgeschiedenis van Europa, Nederland en Fryslân; architectuur-verhandelingen; kennisoverdracht en bouworganisatie; materialen en constructies. U ontvangt vóór cursusaanvang een bestelformulier met titels, voorzien van beschrijvingen en prijzen. U kunt dan eigen keuzes maken.
Er zijn voor deze cursus fraaie diaseries vervaardigd, in Nederland en in het buitenland. De onderwerpen worden duidelijk en heel aanschouwelijk gepresenteerd, door de beeldprojecties op groot beeldscherm, de illustraties in cursussyllabi en cursusboeken en de uitleg door de docent.
U kunt ook kiezen uit kortere inschrijfvarianten bouwkunst en gevarieerde cursuscombinaties: kijk hier. Oud-cursisten Bouwkunt-I ontvangen een schrijven over opfriscursussen.

 

cursusprogramma

Module 1 ma 17 nov 2014
 • Welkom en inleiding: Noord-Europa – Zuid-Europa na 1000
 • Quattrocento-a: Italië – ontluikende renaissance (1400-1440)
 • Module 2 ma 1 dec
 • Quattrocento-b: Italië – naar een samenhangende stijl (1440-1500);
  architectuurpublicaties; kerkgebouwen, stadspaleizen en villa‘s
 • Module 3 ma 8 dec
 • Nederland en de noordelijke bouwtraditie (late middeleeuwen)
 • Bouwen in Fryslân – kerken en steenhuizen (late middeleeuwen)
 • Module 4 ma 5 jan 2015
 • Amsterdam – bouwen in de 15de eeuw
 • Het woonhuis in Noord-Holland en Fryslân in de 15de eeuw
 • Module 5 ma 12 jan
 • Amsterdam – bouwconstructies en gevelvormen in de 16de eeuw
 • Fryslân en Noord-Holland – huistypen in de 16de eeuw
 • Module 6 ma 19 jan
 • Cinquecento-a: Italië – hoogrenaissance (1500-1527)
 • Module 7 ma 26 jan
 • Cinquecento-b: Italië – maniërisme en laatrenaissance (1527-1600)
 • Module 8 ma 9 feb
 • Frankrijk – van luchtkasteel naar renaissancekasteel
 • Vlaanderen – gotiek, renaissance en maniërisme
 • Module 9 ma 16 feb
 • Friesland en Noord-Holland – het lange huistype in ontwikkeling
 • Vroege renaissance in de Noordelijke Nederlanden / in Friesland
 • Module 10 ma 2 mrt
 • Laatgotiek: de inbreng van de zuidelijke Nederlanden
 • Renaissance: baksteengevels in Amsterdam, Noord-Holland, Friesland
 • Module 11 ma 9 mrt
 • Groningen – middeleeuwse steenhuizen en renaissancevormen
 • Hans Vredeman de Vries uit Leeuwarden – leven, publicaties
 • De IJsselsteden – trotse gevels en fraaie bouwconstructies
 • Module 12 ma 16 mrt
 • De vorming van de republiek; stadhuizen 1560-1600
 • Rijke steenhouwersarchitectuur: Lieven de Key, Hendrick de Keyser
 • Triomf van de Fryske steenhouwersarchitectuur (stadhuizen)
 • Module 13 ma 23 mrt
 • Friesland, gebouwen voor adel en bestuur, van traditioneel naar modieus met:
  geschiedenis van late middeleeuwen tot 1600; Leeuwarden
 • Module 14 ma 30 mrt
 • Renaissance in de Friese steden: Sneek, IJlst, Dokkum
 • Bijzondere interieurs (Noord-Holland, Overijssel, Fryslân)
 • Terugblik en slot, met: Renaissance in Noord- en Midden-Europa
 •  

  cursusgegevens

  naam/code: Bouwkunst-I-overzicht (compleet)         modules 1 t/m 14       code: cu-07-I-14
  Bouwkunst-I-overzicht (15de eeuw)      modules 1 t/m 5         code: cu-07-I-AB-5
  Bouwkunst-I-overzicht (16de eeuw)      modules 6 t/m 14       code: cu-07-I-CD-9
  docent: drs. Peter J. van der Werf (architectuur-, bouw- en kunsthistoricus)
  bijeenkomsten: 14 modules; 19.30-22.00 uur, met pauze
  wanneer: maandag; cursusdata zie boven
  uitwijkdata: 7 apr   13 apr  (vrijhouden i.v.m. veranderingen)
  cursusmateriaal: Vóór cursusaanvang ontvangt u een bestelformulier met boektitels
  Wij adviseren dan in ieder geval te bestellen (prijzen bij benadering):
  Kunstvertoon, cursussyllabi bij Bouwkunst-I € 31,00 (198 bedrukte pagina´s
  in 2 metaalringbanden, zwaar papier; tekeningen, prenten en foto’s, deels kleur)
  Op de eerste avond kunt u een keuze maken uit verschillende cursusboeken

   


   

  ‘De kunst van het bouwen – Europa, Nederland, Fryslân’

  Dit is de naam van het onderzoeksproject dat in eerste aanleg in de jaren 2007-2010 is uitgevoerd door Kunstvertoon mei stipe fan provinsje Fryslân. Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe cursusonderdelen is voortgezet vanaf 2014.
  Er kwamen drie overzichtscursussen tot stand: ● Bouwkunst I (periode 1400-1600; 14 modules)
  Bouwkunst-II (1600-1800; 14 à 15 modules)
  Bouwkunst-III (1800-1950; 16 à 18 modules).
  Centraal staat de relatie tussen de Europese bouwstijlen, de architectuur in Nederlandse steden en regio’s en het traditionele en trendvolgende bouwen in Fryslân.

  In het kader van het onderzoeksproject werd een uniek en omvangrijk beeldarchief aangelegd van belangrijke en bijzondere bouwobjecten in Fryslân, Nederland en Europese landen.
  Ook stelde Kunstvertoon op basis van eigen tekstbijdragen een reeks van zes syllabi samen. De reeks biedt een omvangrijk en veelzijdig overzicht van de West-Europese, Nederlandse en Fryske bouwkunst van 1400 tot 1950. Het verzorgde en rijk geïllustreerde geheel biedt een schat aan informatie.

  Al vanaf 2010 is gewerkt aan diverse aanvullende cursussen over speciale onderwerpen welke aansluiten op de overzichtscursussen. Sedert 2014 kunnen ook onderdelen van de overzichtscursussen gevolgd worden, handelend over een kortere periode of een specifiek gebied, de zogenaamde Korte Cursussen.

   

  Design and development by HW Multimedia
  Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden