overzichtscursus

12 modules / 6 modules
(het is niet bekend wanneer deze cursus kan doorgaan)

 

Kunstgeschiedenis-III

16de eeuw – heden

 

zie voor overige jaargangen van het drieluik Kunstgeschiedenis-cursussen: Kunstgeschiedenis-I en Kunstgeschiedenis-II

 
 

algemeen

De overzichtscursus Kunstgeschiedenis-III is de derde jaargang van het drieluik van cursussen met de naam Kunstgeschiedenis van oudheid tot heden. Deze derde jaargang telt evenals de overige jaargangen 12 modules (cursusavonden) en is een geheel zelfstandige cursus.
Elke overzichtscursus vormt een afgeronde en zelfstandige cursus, bestaande uit 12 modules (cursusavonden). Kunstgeschiedenis-I handelt over de oudheid en de vroege middeleeuwen. In Kunstgeschiedenis-II (vorige seizoen) staan de latere middeleeuwen en de renaissance centraal. Kunstgeschiedenis-III (komende seizoen) vervolgt met de periode van 1600 tot heden. Elke cursus begint met een terugblik in de tijd. Is men geïnteresseerd in de westerse kunstgeschiedenis, dan is Kunstgeschiedenis-III een mooi ‘instappunt’. Als u bij Kunstvertoon de basiscursus Kunstgeschiedenis heeft gevolgd, dan vormen de overzichtscursussen het meest geëigende vervolg. Het is echter zeker niet noodzakelijk om eerst de basiscursus te volgen. Door de wijze van presentatie en de aanschouwelijke beeldseries kunt u gewoon beginnen met een overzichtscursus. U kunt passief meedoen of zich thuis in de onderwerpen verdiepen.
Ook wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor bepaalde onderdelen van Kunstgeschiedenis-III. Deze kortere cursussen bestaan elk uit zes modules: module 1 t/m 6 (tot 1800); module 7 t/m 12 (vanaf 1800). Wilt u de complete cursus Kunstgeschiedenis-III volgen dan is het voordeliger om direct voor de hele cursus in te schrijven. Wanneer u begint met Kunstgeschiedenis-III en u wilt later vervolgen met de eerste en tweede jaargang, zult u de wezenlijke verschillen tussen oude en jongere westerse kunst beter gaan begrijpen. Daarom is het een goede keuze om te beginnen met Kunstgeschiedenis-III.

 

de tijd en de kunst

In onze tijd worden wij geconfronteerd met een rijke culturele erfenis, als we op reis zijn, via de media, in musea en in de directe omgeving. Het is niet altijd eenvoudig om kunstwerken te ‘plaatsen’ in een traditie of stijl, een periode, land of achtergrond. Ook valt het niet altijd mee om de bedoelingen van de ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars te doorgronden.
Deze cursus biedt een helder overzicht van de latere fase van de westerse kunstgeschiedenis.
Daarnaast komen aan de orde: wat wilden de kunstenaars tot uitdrukking brengen? hoe moeten wij kijken?; welke beeldtaal en technieken werden gebruikt?; hoe geven kunstwerken uitdrukking aan een cultuur of periode? In de cursus is ruime aandacht voor stijlverschillen, voor maatschappelijke achtergronden en voor de zin- en betekenisgeving (waaronder de inbreng van de grote denkers van hun tijd). Zo dringen wij door in een intrigerende wereld, welke op indringende wijze inzicht biedt in tijden, culturen en mensen. De kunsten hebben door de eeuwen heen echter ook een leven in zichzelf geleid. Het is een taal die je moet leren lezen. U leert schilderkunst, beeldhouwkunst en monumentale bouwkunst plaatsen en onderscheiden.
De veelal verrassende uitleg van de docent Peter van der Werf zal beslist ogen doen openen.

 

wat er voorbij komt

Aan de orde komen: schilderkunst en tekenkunst, sculptuur in verschillende materialen, iconologie en iconografie, monumentale architectuur en bijzondere onderwerpen zoals landschapsarchitectuur, decoratieve en toegepaste kunsten etc. Veel aandacht gaat naar het werk van individuele kunstenaars, bekend en minder bekend. Zo komen de beeldende kunsten en monumentale architectuur in volle breedte aan bod; de schilderkunst van Caravaggio tot Manet, van Frans Hals tot Chagall en van Kandinsky tot Keith Haring; de sculptuur van Michelangelo tot Thorvaldsen en van Rodin tot Abakanowicz; de architectuur van Palladio tot Guarini, van Van Campen tot Schinkel en van Le Corbusier tot Hundertwasser.
Naast kunsttradities en ‘stijlen’ staan wij stil bij maatschappelijke en ideologische achtergronden, benaderingswijzen en betekenisgeving. De onderwerpen zijn helder ingedeeld: per land en periode.

 

doelgroep, cursusmateriaal, werkvorm

De cursus is geschikt voor beginners (overzicht) én gevorderden (verdieping). Elke avond ontvangt u een overzichtelijk programma, waarop ook de getoonde werken zijn genoemd. Wie dat wenst kan thuis uit de voeten met het cursusmateriaal. Voor de tien cultuurperioden, welke aan de orde komen in de overzichtscursussen Kunstgeschiedenis heeft Kunstvertoon tien mooie en rijk geïllustreerde cursuspakketten vervaardigd, toegespitst op de cursusinhoud. De cursuspakketten bieden duidelijke informatie over de cultuurperioden in algemene zin en over de architectuur.
Het fraai geïllustreerde standaardwerk ‘Eeuwige Schoonheid’ van E.H. Gombrich is onze leidraad
voor beeldende kunst. Men kan echter ook kiezen voor het uitvoeriger standaardwerk van H. Honour en J. Fleming. Een andere mogelijkheid is om Gombrich aan te vullen met themaboeken.
De avonden bestaan uit: een inleiding op de thema´s, korte behandeling van het cursus-materiaal (voor de pauze) en vooral fraaie diaseries op grootbeeld diascherm (voor/na de pauze). Cursusdocent Peter van der Werf zorgt voor verhelderende uitleg. U kunt altijd met vragen terecht.

 

cursusprogramma

Module 1 terugblik renaissance: Italiaanse kunstenaars Fontainebleau,
Venetiaanse schilders, Paladio, Vlaamse schilderkunst
Module 2 Sint Pieter; Caracci, Caravaggio; vroege barokarchitectuur (Italië);
Rubens en meer noordelijke kunstenaars
Module 3 Rembrandt en de Hollandse schilderkunst;
Hollands classicisme (bouwkunst); Vermeer
Module 4 Italiaanse barok; architectuur, beeldhouwkunst e.a. onderwerpen
Module 5 Franse paleis-tuinkunst; Midden-Europese barokarchitectuur; schilderkunst
Module 6 Neoclassicisme: nieuwe tijd, bouwkunst en landschapspark,
beeldhouwkunst, schilderkunst
Module 7 Wat vooraf ging: de 18de eeuw, barok, Verlichting en neoclassicisme
Revolutionaire architectuur en schilderkunst in Frankrijk
Neoclassicisme na 1800: beeldhouwkunst, schilderkunst
Module 8 Romantiek in Duitse schilderkunst; Classicisme en romantiek in
Frankrijk; Toegepaste kunst in Engeland
Module 9 Rodin-beeldhouwer; Modeschilderijen; Impressionisme; Jugendstil
Module 10 Vernieuwing in Nederland (Berlage, De Stijl)
Vroegmoderne architectuur: Wright en torenflats in de VS
Module 11 Matisse en andere vroegmoderne schilders en stromingen
Sovjetpaleizen; Versiering als kunst; Portretten; Zoeken naar maat
Module 12 Pluralisme na 1970: beeldend en architectuur
Lijnen door de beeldende kunst

Op de bijeenkomsten kunt u verwachten: inleidingen op de cursusthema’s, korte behandeling van het cursusmateriaal (voor de pauze) en (voor en na de pauze) veel fraaie diaseries op grootbeeld diascherm in overvloeitechniek, met verhelderende en veelal verrassende uitleg door de docent.

 

cursusgegevens

cursus/code/prijs: overzichtscursus Kunstgeschiedenis-III, compleet     code: cu-06-III-12   €235,00
overzichtscursus Kunstgeschiedenis-III-a, module 1-6    code: cu-06-III-6-a   €122,00
overzichtscursus Kunstgeschiedenis-III-b, module 7-12    code: cu-06-III-6-b   €122,00
docent: drs. Peter van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 6 of 12 modules; 19.30-22.00 uur, met pauze
wanneer: dinsdag; 12 dec, 19 dec, 9 jan, 16 jan, 23 jan, 30 jan
13 feb, 20 feb, 6 mrt, 13 mrt, 20 mrt, 27 mrt
uitwijkdata: di 6 feb    di 3 apr    di 10 apr (vrijhouden i.v.m veranderingen)
prijzen: t.z.t.
cursusmateriaal: Voor aanvang ontvangt u een bestelformulier. Prijzen bij benadering
– Kunstvertoon-cursuspakket bij a: €10,50    Kunstvertoon-cursuspakket bij b: €10,00
   (104 bedrukte pagina’s in 3 delen, zwaar papier, veel illustraties, voor multo 23-rings)
– cursusboek E.H. Gombrich, Eeuwige Schoonheid: €42,50
   (ook voor Kunstgeschiedenis-I en II) Meer boekenkeuzes t.z.t.

voorbehoud: Zie ‘Toelichting bij onze cursussen’: wijzigingen zijn niet uitgesloten

 


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

kunstgeschiedenis overzichtscursussen

Vanaf het jaar 2000 organiseert Kunstvertoon in Sneek overzichtscursussen over de westerse kunstgeschiedenis. Aanvankelijk in de vorm van een tweeluik met twee jaargangen en vanaf 2004 in de vorm van een drieluik met drie jaargangen: Kunstgeschiedenis-I, II en III. Het aantal door deelnemers in Sneek bijgewoonde Kunstgeschiedenis-avondprogramma’s bedraagt meer dan 6200.
Kunstgeschiedenis-III (seizoen 2017/2018) handelt over de periode van van de 16de eeuw tot heden.
Kunstgeschiedenis-I (seizoen 2018/2019) handelt over de periode van 3000 vC tot 1000 nC.
Kunstgeschiedenis-II (seizoen 2019/2020) handelt over de periode van 1000 tot 1600.
Voor wie zich verder wil verdiepen in de onderwerpen, zijn er aansluitende vervolgcursussen.

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden