Actueel – toelichting bij de beelserie


 

Eerlijk informeren – de kwestie met gemeente Súdwest-Fryslân in een notendop

 
Het archief in het Fries Scheepvaartsmuseum
 
 
In 2004 liet de gemeente na om Kunstvertoon te raadplegen over het naar Sneek halen van een cursusaanbieder met een overeenkomstig cursusaanbod. Bovendien liet men na om, zoals de regelgeving vereiste, het betreffende raadsbesluit met bezwaarmogelijkheid op de gebruikelijke manier te publiceren. Dat leidde voor het in 2000 gestarte Kunstvertoon cursusproject tot oneerlijke concurrentie en jaren van schade.
Voorjaar 2010 raakte Kunstvertoon met de gemeentelijke rol bekend en pas in december 2010 kon van het college worden afgedwongen dat toe te geven. Echter pas in 2014/15 werd de waarheid omtrent ‘2004’ bekend. Het bleek dat de gemeente jarenlang alle advies- en rechtscolleges ten onrechte had laten geloven dat men in 2004 had gepubliceerd. Vanaf 2010 is de rechtsgang ondermijnd, hetgeen opnieuw zorgde voor veel schade aan het cursusproject.

De kwestie met gemeente Súdwest-Fryslân is dus in 2010 ontstaan door langdurig niet te reageren en vervolgens onjuist te informeren. In dat jaar wist het zittende college wat er in 2004 gebeurd was. Men had dat bovendien kunnen verifiëren door even het gemeentearchief te raadplegen. Men had met ons kunnen overleggen. Dan waren juridische procedures zelfs niet nodig geweest.
Ook wanneer in de jaren ná 2010 correct zou zijn geïnformeerd, was een juridische afhandeling onnodig geweest of had deze op correcte manier kunnen worden afgehandeld. De Nationale ombudsman kwalificeerde het gemeentelijk reageren als “onbehoorlijk”.
Sedert 2015, toen de ware toedracht bekend was, verschuilt het college zich achter oneigenlijke argumenten, waaronder de besluiten/uitspraken voortkomende uit het onjuist gemeentelijke informeren. Zij weigert haar fouten te erkennen en blokkeert zo opnieuw een afhandeling van de kwestie.
Bovendien weigert het college al sedert 2010 in te gaan op onze vele verzoeken om eerlijk overleg.
Wat weerhoudt het college te praten op basis van de feiten?

Vanaf 2015 wezen wij het college op gegevens betreffende 2003/04 in het archief van het Fries Scheepvaartmuseum. Wanneer men in of na 2014 een uurtje tijd had genomen om daarvan kennis te nemen, had men met nog meer zekerheid kunnen vaststellen dat men in 2004 niet had gepubliceerd. Een uurtje tijd en een beetje zelfreflectie, dat was voldoende geweest. Dat weigerde men keer op keer, waarmee een fatsoenlijke oplossing opnieuw onmogelijk werd gemaakt.
Al met al is dus geheel onnodig een omvangrijke zaak ontstaan, die noodzaakte tot aanzienlijke (o.a. juridische) inspanningen en uiteindelijk tot opschorten van de cursusprogramma’s.
Wij zijn van mening dat dit niet hoort tegenover een maatschappelijk relevant initiatief als het cursusproject in Sneek, tegenover de initiatiefnemers en tegenover het gedupeerde publiek.

De gegevens in het archief van het Fries Scheepvaartmuseum, die het college tot dusver niet wenst in te zien en te onderkennen, vormen een centrale schakel in deze kwestie.
Deze beeldserie (zie onder deze tekst) is een impressie van de mooie wandelroute in Sneek, voerend van het stadhuis naar het Fries Scheepvaartmuseum aan het Kleinzand.
Op deze bij onze cursusprogramma’s passende wijze nodigen wij het college van B&W uit om de gegevens in het museumarchief alsnog ter harte te nemen.
 
Voor meer informatie kunt u lezen:
de Open Brief aan het college van B&W
‘Het Kunstvertoon cursusproject Sneek in zwaar weer’

 
 

 
 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2019 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden