Het Kunstvertoon cursusproject Sneek in zwaar weer

Overzicht

 

Momenteel ondervindt de uitvoering van cursusprogramma’s in Sneek helaas veel hinder van enkele al langdurig aanhoudende omstandigheden.
Op dit moment worden geen nieuwe cursusprogramma’s in Sneek aangeboden.

Zeer hinderlijk is een al langdurig aanhoudende kwestie met gemeente Súdwest-Fryslân.
Omdat ook ons publiek en onze cursisten van die situatie veel last ondervinden, voelen wij ons verplicht om u te informeren.

De kwestie gaat terug tot 2003. Vanaf dat jaar ondervond het Kunstvertoon cursusproject Sneek buitengewoon veel last van een – zo bleek in 2010 – door gemeente Sneek mogelijk gemaakt en breed ondersteund initiatief, dat zich eveneens toelegde op het presenteren van cursussen over cultuurhistorische en cultuurwetenschappelijke onderwerpen voor eenzelfde doelgroep. Sneek is echter veel te klein voor twee overeenkomstige, gespecialiseerde cursusaanbieders. Dat leidde tot serieuze problemen voor uitvoering van de cursusprogramma’s.

In 2010 had de kwestie snel kunnen worden opgelost, wanneer gemeente haar parate kennis over ‘2003’ zou hebben gedeeld met Kunstvertoon. In plaats daarvan heeft gemeente zowel Kunstvertoon als bezwaarcommissies en rechtscolleges vijf jaar lang onjuist geïnformeerd over de cruciale onderwerpen. Zo zou de gemeente in 2004 een bezwaarmogelijkheid hebben aangeboden, hetgeen in 2015 onjuist bleek te zijn. Deze en andere misinformering leidde ertoe dat de rechtsgang vanaf 2010 is ondermijnd. Dat leidde er ook toe dat ook het lopende cursusproject in Sneek zeer werd bemoeilijkt. Met name de meerjarige cursusprogramma’s (kern van de Kunstvertoon cursusprogrammering in Sneek), waarbij de voortgang op langere termijn gewaarborgd moet kunnen worden, werden getroffen.
In 2017 heeft Kunstvertoon de bewijsvoering ‘rond’ kunnen krijgen. Het jaar 2018 bracht een kentering in de juridische afhandeling. Kunstvertoon bereidt samen met haar juridische adviseurs een juridische afhandeling van de twee kwesties voor: die kwestie vanaf 2003 en de kwestie vanaf 2010.

Vanaf 2000 bood Kunstvertoon haar programma’s aan in Sneek.
De initiatiefnemers voelden zich gemotiveerd door de mooie doelstellingen: het voor een breed publiek toegankelijk maken van de kennis uit breed cultuurhistorisch onderzoek, middels het aanbieden van fraaie en aantrekkelijk cursusprogramma’s.
Mede gezien die idealistische doelstelling en de grote belangeloze inzet groeide in Sneek een fraai project, ten dienste van de inwoners van de gemeente, van Fryslân en het Noorden.
Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk hoe het kan dat een gemeentelijke overheid, mede gezien haar maatschappelijke taak, vanaf 2010 op deze wijze meende te moeten reageren, ook in de juridische kwesties. Wij zijn van mening dat wij hadden mogen verwachten dat de gemeente zich transparant zou opstellen en dat middels overleg een oplossing zou worden gevonden om de Kunstvertoon cursusprogramma’s naar de toekomst veilig te stellen.

Wij doen ons uiterste best om deze buitengewoon nare kwestie alsnog uit de wereld te helpen.
Via deze website blijven wij u informeren.
 
Wij danken u voor uw belangstelling,
 
 
Met vriendelijke groet,

Kunstvertoon cursusproject Sneek

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2020 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden