Deze cursus is gegeven in het seizoen 2013/2014 en wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

10 modules (waaronder een dagexcursie)

 

Vergezichten

 
 
In het seizoen november 2013 – april 2014 organiseren wij twee verschillende reeksen van elk vijf avondbijeenkomsten, onder de naam ‘Vergezichten-A’ en ‘Vergezichten-B’. U kunt overigens op elke avond instappen.
Vergezichten wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond (naar keuze).
In de avondbijeenkomsten en een afsluitende excursie nemen wij u mee naar een aantal boeiende fasen in de geschiedenis van de westerse beschaving.
 

 

‘Vergezichten’

‘Vergezichten’ handelt over werken van mensen en hun vergezichten, door de eeuwen heen. Elke avond belichten wij een interessante periode in de geschiedenis aan de hand van zeer uiteenlopende onderwerpen. De nadruk ligt op de laatste vijf eeuwen. In de onderwerpen komen aan de orde: de geschiedenis van cultuur, maatschappij en wereldbeschouwing, kunst- en architectuurgeschiedenis, geografie en landschapshistorie en het overgeleverde cultuurgoed. Niet alleen gaat het over materiële zaken, maar ook over de achterliggende denkbeelden.
Bij sommige onderwerpen maken wij gebruik van tijdeigen commentaren en literaire teksten. Bij alle onderwerpen kunt u genieten van fraaie en aanschouwelijke diaseries in grootbeeldprojectie. Enkele muzikale ontmoetingen worden niet uitgesloten. De laatste module is een stedenexcursie.
 

denkers, makers, kunstenaars en het arbeidzame leven – vernieuwing en traditie

Geheel in de lijn van de Kunstvertoonbenadering verplaatsen wij ons in de mensen, denkers en makers. Wij volgen hen in hun tijd en richten ons op hun arbeidzame, ambachtelijke en kunstzinnige inspanningen.
De cursus handelt over opzienbarende en vernieuwende ontwikkelingen en over grote namen in de geschiedenis en in de kunsten. In hoeverre volgden zij de ontwikkelingen in hun tijd?; wat voegden zij toe? Veel aandacht gaat naar kunstenaars, die ons door hun werken op verrassende wijze deelgenoot maken van hun tijd. Speciaal richten wij ons op hun artistieke ‘vergezichten’: ‘welke waren de inspiratiebronnen en toekomstbeelden?
Onze aandacht gaat echter niet alleen naar het opzienbarende en vernieuwende, maar ook naar het ingetogen leven van mensen in een soms hard bestaan, bijvoorbeeld op het platteland. Zij gaven vorm aan de agrarische landschappen en de invulling daarvan. Ook hier gaat het om een zeer waardevol en onvervangbaar cultureel erfgoed. Hoe kwamen de historische cultuurlandschappen tot stand, de plaatsgebonden levenswijzen en woontradities, culturele en ambachtelijke tradities, nederzettingstypen, aloude plaatsgebonden bouwwijzen, de gebouwtypen op het platteland?
Tenslotte: er was een voortdurende kruisbestuiving tussen het aloude en het nieuwe. Nieuwe trends werden verwerkt in locale tradities, die mee-evolueerden met de tijd.

 

 

cursusonderwerpen (aanpassingen voorbehouden; in enkele gevallen worden keuzes gemaakt of worden onderwerpen kort behandeld)

 
Vergezichten-A (oudheid-1750)
     • Wonen in een villa (oudheid, renaissance) en de getuigenverslagen
     • Twee geestesstromingen in de westerse cultuur
     • De mens verbeeld (geschilderde portretten oudheid – nieuwe tijd)
     • Middeleeuwse ideeën over het hiernamaals (Franse kathedraalsculptuur) en de commentaren
     • Hoog wonen in de middeleeuwen (hoge huizen in Europa)
     • Kleine middeleeuwse kerken en grote pretenties (van Italië tot Friesland)
     • De toren als symbool (kerktorens in de 15e en 16e eeuw)
     • Klassiek en inheems (Noord-Europese renaissancevormen – navolging van Vredeman de Vries)
     • Muziek – ordening van de wereld – architectuur (Pythagoras, Alberti e.a.)
     • Constantijn Huygens en buitenplaats ‘Hofwijck’; Christiaan Huygens en de nieuwe wetenschap
     • Goed en slecht bestuur (Siena en Lorenzetti, stadhuis Amsterdam en Joost van den Vondel, Jacob van Campen,        Artus Quellinus, Govert Flinck, Rembrandt van Rijn – de gouden eeuw)
     • Leibniz’ visie op de wereld en de sacrale plattegronden van Balthasar Neuman (barokkerken in Franken,1650-1750)
     • d’Alemberts formele ordening – paleis van Versailles, paleis Het Loo
     • De traditionele ordening van het leven – het Drentse esdorp en de boerderijen
     • Geometrisch-formele tuinkunst: park van Versailles, tuinen van Het Loo
 

 
Vergezichten-B (1750-1950)
     • 1500-1800: villa’s in Europa, Constantijn Huygens’ buitenplaats ‘Hof-Wijck’ en het gelijknamige        gedicht
     • 1500-1800: Hollandse schilderkunst
     • Op het raakvlak van traditioneel en modieus: klokgevels in Noord-Holland en Friesland
     • Rousseau, Voltaire – aspecten van de landschapstuin – de Chinese rage in de 18e eeuw
     • Etsen van Piranesi – hunkeren naar een groots verleden en de inbreng van de tijd
     • Zuil – mens – ruimte (de zuil in de monumentale architectuur – Schinkel – Utrecht)
     • Verlicht wonen, verlicht tonen – het Pompejanum te Aschaffenburg, ultiem klassiek
     • 19e eeuwse exotisme en de literaire commentaren (o.a. over schilderkunst en wintertuinen)
     • De situatie van de mens in de schilderwerken van Caspar Friedrich
     • Friese boerderijen na 1800 – een traditionalistische nieuwe kijk op een traditioneel bouwtype
     • De ontdekking van Japan (o.a. in de brieven van Vincent van Gogh)
     • De wereld van de Oostermoerse veenvaarten (oostelijk Drente) – visie op het platteland
     • Deftig wonen in de decennia rond 1900 – Nederlandse exterieurs, interieurs
     • Gustav Klimt – nieuwe dimensies in de westerse schilderkunst
     • De Beurs van Berlage als een Amsterdams Toscane – gemeenschapskunst en toekomstmaatschappij
     • Paul Poiret en de Franse Art Deco – de zin voor het exotische
     • Relativiteit en het moderne levensgevoel – Bauhaus en de toegepaste kunst
     • Nationaal Landschapspark Drentse A – de zin voor het eigene
     • Slotprogramma
 
 

cursusgegevens

‘Vergezichten-A’ omvat de modules 1-5 (periode tot 1750).
‘Vergezichten-B’ omvat de modules 6-10 (1750-1950).
Elke avond heeft een apart programma. U kunt daarom probleemloos elke avond ‘instappen’.
De modules 1 t/m 9 zijn avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur. Deze bijeenkomsten staan elk in het teken van een verschillende periode in de westerse geschiedenis. Elke avond komen ca. drie heel verschillende onderwerpen aan bod. Er is een koffie/theepauze en er zijn enkele korte intermezzo’s.
 

modules/naam/code: – modules 1-5: ‘Vergezichten’–A cu-Verg-A-5
– modules 6-10: ‘Vergezichten’–B cu-Verg-B-5
– modules 1-10: ‘Vergezichten’–C cu-Verg-C-10
docent: drs. Peter van der Werf (architectuur-, bouw- en kunsthistoricus)
bijeenkomsten: 2 x 5 modules, 19.30-22.00 uur, met pauze; tot 26 deelnemers (aan tafel)
wanneer: u kunt kiezen uit dinsdag of donderdag (later mogelijk ook maandag)
data: op dit moment n.v.t.
uitwijkdata:
prijzen:
cursusmateriaal: programmabladen, cursusbladen met teksten en informatie

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden