Deze cursus is gegeven in het seizoen 2016/2017.

 

serie vergezichten

3 modules

 

Te kust en te keur

• Trier, Romeinen en kerken        • Huygens’ Hofwijck

• een 17de eeuws China-boek      • rond Arts & Crafts

 

algemeen

“Hier kan men te kust en te keur”… het was zo’n 100 jaar geleden op tentoonstellingen een veelgehoorde uitdrukking: op tentoonstellingen van kunstgenootschappen en architectuurverenigingen, op nationale tentoonstellingen en op de Nederlandse afdeling van de sedert 1851 gehouden wereldtentoonstellingen. Die naam hebben wij gekozen voor deze beknopte, maar veelzijdige cursus. Die veelzijdigheid is enerzijds een gevolg van omstandigheden. Wij hebben dit seizoen immers enkele geplande cursussen moeten verplaatsen naar volgende cursusseizoen. Het leek ons daarom een aardig idee een soort van ‘verzamelcursus’ aan te bieden, waarin u alvast kunt proeven van wat te wachten staat. Anderzijds willen wij met die veelzijdigheid ook uiting geven aan de diversiteit aan cursusonderwerpen in ons aanbod voor Friesland in Sneek, hetgeen dit seizoen helaas minder tot uitdrukking kon komen.
Wij hebben onderwerpen gekozen uit drie cursusseries. Een cursusserie is een geheel van cursussen rond een bepaald thema, welke van jaar tot jaar, dus als ‘serie’ worden aangeboden. De onderwerpen zijn gekozen uit de serie Hemel op Aarde, de serie Vergezichten en de serie 19de en 20ste eeuw.
Het kan zijn dat een onderwerp al eerder in een van onze cursussen bij u langs kwam. Daarom hanteren wij voor deze cursus een cursusprijs die hoort bij twee modules. Misschien zou u voor een onderwerp in deze cursus zelf niet onmiddellijk hebben gekozen. Interesses kunnen echter veranderen nadat eenmaal een nieuwe stap is gezet. Dit is misschien een mooie mogelijkheid om u te laten verrassen.

 

 
module 1:

Trier, stad van de Romeinen en oude kerken

Dit onderwerp uit de serie Hemel op Aarde handelt over de oude stad Trier, haar geschiedenis, te beginnen met de opkomst van de stad in de Romeinse tijd, de oude tempels en bijzondere gebouwen, straten, pleinen, bruggen en bijzondere plekken en het leven in de stad. Vanaf 306 begint een nieuwe episode. In dat jaar werd Constantijn onderkeizer van het Westen. Hij zetelde in Trier, een grote paleisaula werd gebouwd. Trier was toen met haar thermen, theatergebouwen en poorten al een complete Romeinse stad, maar vanaf Constantijn werd Trier tevens een kerkenstad. Wij volgen de ontwikkeling van verschillende kerken in de vroege middeleeuwen, steeds in de bredere context van de stad en de grotere regio. In het bijzonder volgen wij de geschiedenis van de Dom van Trier doorheen de middeleeuwen, tot in de 17de en 18de eeuw. De Dom was de opvolger van een grote Constantijnse dubbelkerk. Het wordt een avond met veel variatie, een beeldverhaal van een bijzondere stad.

 
module 2:

Constantijn Huygens en buitenplaats ‘Hof-wijck’ (eerste onderwerp)

De twee onderwerpen van deze avond behoren tot de cursusserie Vergezichten.
Constantijn Huygens (1596-1687) was secretaris van de stadhouder, diplomaat, geleerde, dichter en componist. Hij was in Nederland ook de grote promotor van de bouwkunst naar klassieke maatstaf. Om tot rust te kunnen komen, zich te verpozen in de buitenlucht en zich te kunnen wijden aan de kunsten bouwde hij zijn buiten ‘Hofwijck’, in Voorburg bij Den Haag. Het torenvormige bouwwerk is omgracht en vormt onderdeel van een fraaie tuinaanleg. In 1651 schreef Huygens zijn meest befaamde gedicht: ‘Vitaulium, Hof-wijck, hofstede vanden Heere van Zuylichem onder Voorburgh’. In 2.824 Alexandrijnen beschrijft de dichter zijn ‘Hof-wijck’ als een buitenplaats in menselijke gedaante en tevens als weerspiegeling van de universele harmonie. Het wordt een bijzonder inkijkje in de belevingswereld, de architectuur en de kunsten van de Hollandse Gouden Eeuw en in de visie van deze unieke persoonlijkheid.

 
vervolg module 2:

het China-boek van Johan Nieuhof; Chinoiserieën (tweede onderwerp)

Uit de handel op het oosten, ook met China, kwam vanaf de 17de eeuw de China-mode voort en daarmee de handel in ‘Chinoiserieën’: echt Chinese objecten én op Chinese voorbeelden gebaseerde Europese en Nederlandse producten. De Chinese en Japanse modes waren tot in de 19de en 20ste eeuw van grote invloed op de ontwikkeling van de westerse kunst en architectuur. Een heel speciaal Hollands inkijkje in de Chinese wereld bood het China-boek van Johan Nieuhof, dat in 1665 verscheen bij uitgever Van Meurs aan de Amsterdamse Keizersgracht. Tien jaar daarvoor had Nieuhof in VOC-verband vanuit Kanton een 2400 kilometer lange reis ondernomen naar Peking, als tekenaar van een gezantschap van de VOC en vergezeld door ondermeer zes ‘wackere’ soldaten, een trompetter en een tamboer. De prenten in het boek tonen China nog exotischer dan Johan Nieuhof het zelf ooit aanschouwd kan hebben…

 
module 3:

rond Arts & Crafts, de objecten

In de 19de eeuw liep Engeland voorop met de industrialisatie. In reactie op de volgens sommigen weinig verheffende industriële productie kwam een aantal vormgevers tot een nieuwe visie op het maken van gebruiksvoorwerpen. Geïnspireerd door de ideeën van John Ruskin besloot William Morris in 1861 in zijn eigen bedrijf tot het vervaardigen van hoogwaardige producten welke uitdrukking zouden geven aan een hogere kwaliteit van leven. Het was het begin van de Arts & Crafts Movement (Kunst en Nijverheidsbeweging) in kunstnijverheid en architectuur. In de ateliers werden op ambachtelijke wijze meubels, behang, stoffen en wandkleden, gebruiksvoorwerpen, glas en gebrandschilderd glas vervaardigd, waarbij functionaliteit werd gecombineerd met een nieuwe esthetische kwaliteit. Zo werd ambachtelijke nijverheid verheven tot kunst. Het was een brede beweging met allerlei vertakkingen in de wereld van schilderkunst en architectuur, voorafgegaan door de prerafaëlieten (schildersbeweging, medio 19de eeuw) en vervolgd in het werk van de Glasgow School (architectuur en nijverheid). De beweging kreeg een breder Europees vervolg in art nouveau, Jugendstil en de Wiener Werkstätte en uiteindelijk in het functionalisme van Bauhaus. Deze avond is een kennismaking met de fraaie objecten die in de sfeer van de Arts & Crafts beweging tot stand kwamen. In het kader van de cursusserie 19de en 20ste eeuw starten volgend jaar enkele cursussen onder de naam Tot Sier dienende. Dan kunt u het verhaal van deze belangrijke beweging in de 19de eeuw, met een breed vervolg tot diep in de 20ste eeuw, stap voor stap mee ontdekken en volgen.

 

cursusprogramma

Module 1 ● Trier, stad van de Romeinen en oude kerken
Module 2 ● Constantijn Huygens en zijn buitenplaats ‘Hofwijck’
● het China-boek van Johan Nieuhof: Chinoiserieën
Module 3 ● rond Arts & Crafts, de objecten

 

cursusgegevens

cursusnaam/code: Te kust en te keur    code: cu-84/57-intr-3
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 3 modules (avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur, met pauze)
wanneer: t.z.t.
uitwijkdata:
cursusprijs:
cursusmateriaal: Avondprogramma’s met gegevens van de getoonde werken (kosteloos)
Meer gegevens volgen t.z.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden