Deze cursus is gegeven in het seizoen 2016/2017.

 

reeks bouwkunstcursussen

8 modules

 

Monumentale architectuur
in de middeleeuwen

geschiedenis, cultuur, bouw en beeldend

 

algemeen

De klassieke periode culmineerde in de duizend jaar van 500 vC tot 500 nC. Dan volgde van 500 tot 1500 een eerst langzame en dan stormachtige culturele en artistieke ontwikkeling in West-Europa, met de middeleeuwse kathedraalbouw als onmiskenbaar cultuurhistorisch hoogtepunt. In deze cursus staan deze ‘middeleeuwen’ centraal, de Europese geschiedenis en culturele ontwikkelingen en in het bijzonder de architectuur en (daaraan verbonden) beeldende kunsten.
In de vroege middeleeuwen kregen de klassieke traditie en het christendom steeds meer voet aan de grond in Noordwest-Europa. De verscheidenheid aan Keltische, Germaanse, Angelsaksische en vele andere culturele regio’s bracht een even grote verscheidenheid aan bouw- en kunstvormen met zich mee. Heel bepalend was de opkomst van het Centraal-Europese keizerrijk onder Karel de Grote rond 800. Ook heel belangrijk was de economische, culturele en (bouw)kunstige opbloei vanaf rond 1000. Een nieuw cultureel zelfbewustzijn ging samen met de opbloei van de handel, de opkomst van de steden en burgerij, ontwikkeling van de wetenschappen, de bouw van keizerlijke-, bisschops-, klooster- en pelgrimskerken, de ontwikkeling van burchten, kastelen en de stedelijke architectuur, een nieuwe beeldhouwkunst, schilderkunst en decoratieve kunsten. Het is de tijd van de romaanse en gotische architectuur en kunst. Ook in de wereldlijke (bouw)kunst kwam het tot een nieuwe opbloei. De grootste en nimmer overtroffen prestatie is echter die van het totaalkunstwerk van de kathedraal. Daarnaast is in deze cursus aandacht voor de ingetogen werken van de ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars.
Monumentale architectuur in de middeleeuwen kan door iedereen goed worden gevolgd en biedt een boeiend beeld van de middeleeuwse Europese ontwikkelingen tot voorbij 1400, mede aan de hand van rijk geïllustreerde bouwkunst-cursuspakketten, boeken naar keuze (indien gewenst) en fraaie beeldseries. Tegelijkertijd vormt deze cursus een fraaie ingang tot vervolgcursussen.

 

 

de cursus; onderwerpen

De cursus telt acht avonden, waarin de meeste aandacht zal uitgaan naar de periode van 10de eeuw tot voorbij 1400. Architectuur en beeldende kunsten zijn in die tijd nog sterk aan elkaar verbonden. Kerken en kathedralen dienen tevens als drager van andere kunstvormen: beeldhouwkunst in steen, frescoschilderkunst, soms schilderkunst op hout, mozaïekkunst, gebrandschilderd glas, houten en bronzen deuren etc. Andere kunstobjecten – geïllustreerde boeken, objecten in edelmetaal, hout, etc. – waren eveneens verbonden aan kerken. De figuratieve beeldhouwkunst maakte zich in deze tijd letterlijk los van de muur. Die ontwikkeling vindt pas in de latere middeleeuwen plaats. De architectuur, en met name de sacrale architectuur, vormt in deze cursus dus ons vertrekpunt. Ook worden in deze cursus de lijnen naar de profane (niet-kerkelijke) architectuur getrokken. Die ontwikkelingen worden geplaatst in de geschiedenis van de landen en regio’s, in de context van het christelijk geloof en denken en tegen de achtergrond van de invloed van de klassieke oudheid.

 

cursusprogramma

Module 1 ● Vroege middeleeuwen: tot de tiende eeuw
Module 2 ● Romaans: Italië
Module 3 ● Romaans: Duitsland
Module 4 ● Romaans: Frankrijk
Module 5 ● Gotiek: Frankrijk
Module 6 ● Gotiek: Engeland en Nederland
Module 7 ● Gotiek: Duitsland
Module 8 ● Gotiek: Italië

 

cursusgegevens

cursusnaam/code: Monumentale architectuur in de middeleeuwen – geschiedenis, cultuur, bouw en beeldend
code: cu-84-III-8
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 8 modules (avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur, met pauze)
wanneer: t.z.t.
uitwijkdata:
prijs:
bij later instappen wordt de voor dat aantal modules geldende prijs gehanteerd
cursusmateriaal: Programmabladen met gegevens van de getoonde werken (kosteloos)
Vóór cursusaanvang ontvangt u een bestelformulier met toelichting,
waarmee u indien gewenst kunt bestellen (prijzen bij benadering):
– Kunstvertoon-cursuspakketten, samen €
  87 gedrukte pagina’s in drie delen, zwaar papier, voor multo 23-rings
– Kunstvertoon multo ringmappen
  Op eerste cursusavond: keuze uit enkele cursusboeken (indien
gewenst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden