Deze cursus is gegeven in het seizoen 2011/2012 en wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

serie beroemde kunstenaars

4 modules

 

Mondriaan en De Stijl

 
 

algemeen

De cursus Mondriaan de De Stijl telt vier modules. Wij stellen ons op naast de persoon Piet Mondriaan (1872-1944) en volgen hem op zijn ontdekkingspad in Nederland, Parijs, Londen en New York. Wij maken kennis met schilder-tijdgenoten die zijn levenspad kruisten, met nieuwe schildersstromingen zoals het kubisme waardoor hij werd beïnvloed en met zienswijzen zoals de antroposofie die hem hielpen zijn ideeën te formuleren.
Bijzondere aandacht gaat uit naar andere vertegenwoordigers van De Stijlbeweging: schilders en architecten als Bart van de Leck, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld. De vierde avond staat in het teken van de verwerking van Mondriaans schilderkunst door schilders tot in de navolgende 50 jaar. Om de bedoelingen van Mondriaan en De Stijlbeweging beter te begrijpen, wordt in deze cursus een belangrijke plaats ingeruimd voor uitlatingen en teksten van de kunstenaar zelf en commentaren van tijdgenoten en latere auteurs. Kortom, een heel complete cursus over deze vooraanstaande en zeer invloedrijke Nederlandse kunstenaar en de beweging waarvan hij het boegbeeld is geworden.

 

 

Mondriaan, tijdgenoten en De Stijl beweging

Mondriaan wijdde zijn leven aan het ontwikkelen en voortdurend herzien van een schilderkunstige beeldtaal, om uitdrukking te geven aan een nieuwe, universele wereldbeleving. Gelijkertijd wilde hij met zijn werk bijdragen aan de vormgeving van de nieuwe maatschappij. Zijn werkveld was het ‘platte vlak’. Kunstenaars zoals Frank Stella, Elsworth Kelly en Jan Dibbets, die voortborduurden op zijn werk, verkenden ook het driedimensionale. In Mondriaans gedachtegang zouden kunstenaars overbodig worden. De wereld zou dan aan een ideaalbeeld voldoen. Een van zijn geschriften, Het Neoplasticime, is dan ook opgedragen aan de “toekomstige mens”. Mondriaan schreef veel over zijn theorieën, maar kwam tevens tot de conclusie: “met woorden kun je altijd maar en deel van je gedachten bestrijken”.
Inderdaad vertellen zijn werken elk hun eigen verhaal. Bijna identieke schilderijen laten de stapjes zien in de ontwikkeling naar een door hem nagestreefde universele beeldtaal met elementaire vormen en primaire kleuren. Zo stelde hij zichzelf in staat om, beter dan door de natuurimitatie zelf, uitdrukking te geven aan die natuur, aan de muziek, aan beweging en ritme.

 

doelgroep, werkvorm

Ook zonder basiscursus of overzichtscursus Kunstgeschiedenis kunt u deze cursus goed volgen. Men kan meedoen als luisteraar óf ervoor kiezen om zich thuis in de onderwerpen te verdiepen. Elke avond ontvangt u een programma met een overzicht van de belangrijkste gepresenteerde werken. De onderwerpen worden gepresenteerd aan de hand van fraaie diaseries en worden afgewisseld met intermezzo’s in de vorm van korte inleidingen, citaten en teksten.
Als cursusmateriaal dienen een aantrekkelijk cursuspakket met teksten, citaten en afbeeldingen (per module uitgereikt) en een cursusboek, welke u vóór de cursus kunt bestellen.

 

cursusgegevens

cursusnaam/code: Mondriaan en De Stijl      code: cu-58-4
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 4 modules (avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur, pauze)
wanneer: t.z.t.
uitwijkdata:
cursusmateriaal: Cursusprogramma’s kosteloos. Cursuspakket: losbladig, met uitspraken en teksten van de kunstenaars en commentaren van tijdgenoten; per avond uitgereikt. Cursusboek. Voor cursusaanvang ontvangt u een bestelformulier met de titels.
Besteladvies: cursuspakket en cursusboek (t.z.t.)

serie beroemde kunstenaars

Alle cursussen in deze nieuwe serie zijn vervolgcursussen, maar als beginner heel goed te volgen. In 2012 is gekozen voor de schilder Piet Mondriaan en andere kunstenaars en architecten van De Stijl-beweging. Ook kunt u bijdragen verwachten over schilders zoals Rembrandt, Goya, Breitner, Klee en Picasso. Daarnaast worden architecten in de schijnwerpers gezet waaronder de gebroeders Adam, Berlage en Le Corbusier.

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden