Deze cursus is gegeven in het seizoen 2016/2017.

 

serie klassieke culturen

4 modules
 

De Grieks-Romeinse wereld

bakermat van westerse cultuur,
architectuur en kunst

 

algemeen

In Sneek programmeert Kunstvertoon van tijd tot tijd een cursus uit de cursusserie ‘Klassieke culturen’. De cursus De Grieks-Romeinse wereld – bakermat van westerse cultuur, architectuur en kunst biedt een inleiding in die belangwekkende en enerverende periode.
De klassieke culturen, in het bijzonder de Griekse en Romeinse cultuur, kunnen om veel redenen worden beschouwd als beginpunt van wat wij nu de ‘westerse cultuur’ noemen. Overigens kent de westerse cultuur meer belangrijke origines. Van belang zijn vooral de christelijke origine en wat wij de ‘inheems-westerse’ origine zouden kunnen noemen. Deze grote culturele achtergronden staan al 2000 jaar aan de basis van de rijke ontwikkelingen in de Europese regio.
 
De cursus handelt over: de vroege vorming van de (Grieks-Romeinse) tempelarchitectuur, die heel bepalend is geweest voor de latere westerse architectuur; het ontstaan van een bijzondere vaasschilderkunst in Griekenland; de opkomst van de Griekse beeldhouwkunst, welke veel duidelijk maakt over het klassieke denken. Het Griekse erfgoed bepaalde de richting van de, voor het overige, heel eigen Romeinse bouw-, schilder- en beeldhouwkunst. Veel aandacht gaat uiteraard naar de beroemde Romeinse monumenten. Dan vervolgen we met de ontwikkeling van de christelijke basilica in Italië en het Middellandse Zee gebied, de vorming van de (nieuwe) vroegchristelijke schilder- en beeldhouwkunst en schitterende voorbeelden van Byzantijnse architectuur en mozaïekkunst. Kortom, in deze cursus is aan afwisseling is geen gebrek.

 

 

 

Grieks  /  Romeins  /  Romeins-vroegchristelijk  /  Romeins-Byzantijns

De cursus telt vier modules, waarin wij ons beperken tot enkele belangrijke fasen van de Griekse en Romeinse oudheid. Met ‘belangrijk’ bedoelen wij in dit geval: belangrijk voor de latere ontwikkelingen en de latere westerse cultuur. De cursus biedt op de eerste avond een kennismaking met belangwekkende ontwikkelingen in het oude Griekenland (met name de klassieke fase vanaf 500 vC), op de tweede avond de Romeinse wereld (de periode van het keizerrijk), op de derde avond de vroegchristelijke cultuur binnen het grote Romeinse Rijk en op de vierde avond de Romeins-Byzantijnse periode. Daarbij staan wij ook stil bij de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat in deze streken van de Middellandse Zee zulke hoogstaande culturen tot ontwikkeling zijn gekomen.
 
Architectuur en beeldende kunsten kunnen in de klassieke oudheid moeilijk los van elkaar worden gezien. Gebouwen werden voorzien van sculpturen en schilderingen, dat geldt zowel voor het Griekse en Romeinse woonhuis als voor monumentale architectuur.
De kennis van de klassieke architectuur en van de kunstige inrichting van gebouwen is in feite onmisbaar om de latere Europese architectuur te kunnen begrijpen. De klassieke invloed bleef merkbaar tot in de hoge middeleeuwen. Daarna werd deze opnieuw bepalend in de tijd van de renaissance. Dat geldt ook, zij het op heel ander wijze, voor de 18de eeuw en op weer andere wijze in de 19de eeuw. Het is zelfs goed mogelijk om de westerse geschiedenis van cultuur, architectuur en kunst tot op heden te beschrijven als een geschiedenis van steeds nieuwe reflectie op klassieke denkbeelden en modellen.
 
Eveneens van groot belang voor de architectuur en beeldende kunst is de wijze waarop het vroege christendom, op basis van de Romeinse architectuur en beeldtaal, haar eigen artistieke idioom heeft ontwikkeld. De taal van vroegchristelijke en Byzantijnse bouwkunstige vormen en verbeeldingen van de bijbelverhalen culmineerde in de bouw van basilica’s en centraalbouwwerken, in muurschilderkunst, mozaïekkunst, ivoren en steensculptuur. Deze nieuwe ontwikkeling vormde het begin van een belangwekkende traditie.

 

Aard van de cursus, werkvorm, cursusmateriaal

De cursus De Griek-Romeinse wereld […] kan zondermeer door iedereen worden gevolgd.
De vier modules zijn erg afwisselend; wij reizen van de Griekse wereld door naar de Romeinse en vandaar naar de Romeins-christelijke en Romeins-Byzantijnse wereld. Het is een fraaie kennismaking met de klassieke oudheid, de grote ontwikkelingen en vooral de nog bestaande werken van kunst en architectuur. Veel aandacht gaat uit naar bouwwijzen en artistieke methoden. Onvermijdbaar komen wij ook uit bij de vraag welke rol de kunst en architectuur speelden in de oude samenleving en wat de makers bezielde.
De cursus is minder geschikt als u eerder de overzichtscursus Kunstgeschiedenis-I (laatst in seizoen 2015/2026) of de grote cursus over de Romeinse oudheid (het laatst in seizoen 2009/2010) heeft gevolgd. Dat ligt natuurlijk anders als u uw kennis wilt ophalen.
De onderwerpen worden met veel beeldmateriaal op groot beeldscherm geïllustreerd. De avondprogramma’s zijn ingedeeld in aparte onderwerpen. Centraal staat een boeiende uitleg aan de hand van fraaie en aanschouwelijke beeldseries. De avonden worden ingeleid en afgewisseld door kennismaking met het cursusmateriaal en korte beschouwingen over de onderwerpen. U krijgt op de avonden een programmablad, waarop de getoonde werken met de gegevens worden vermeld. De cursus kan passief (als luistercursus) worden gevolgd, of u kunt thuis actief met de cursusmaterialen aan de slag. Aanschaf van het Kunstvertoon- cursuspakket ‘De Grieks-Romeinse Wereld’ wordt aanbevolen (leest u de informatie over de twee pakketten). U kunt keuzes maken uit enkele aangeboden cursusboeken.

 

Als voorbereiding op bouwkunstcursussen

De Grieks-Romeinse wereld […] kan worden aanbevolen als u zich wilt verdiepen of verder verdiepen in de westerse bouwkunst. Als u van plan bent om volgend seizoen de Overzichtscursus Bouwkunst-III te gaan volgen, is die kennis zeer gewenst.

 

Als voorbereiding op Hemel-op-Aarde – de vroege middeleeuwen

De cursus leidt onmiddellijk in op de cursus Hemel op Aarde – de vroege middeleeuwen.
Heeft u de Hemel op Aarde cursus van vorig seizoen niet gevolgd, dan is dit een perfecte voorbereiding. De cursus kan ook heel plezierig zijn als u de Hemel op Aarde cursus van vorige seizoen wél heeft gevolgd. Omdat de onderwerpen in de modules 3 en 4 vorig seizoen in de cursus Hemel op Aarde – de eerste eeuwen ook zijn behandeld, is voor die deelnemers de cursusprijs gereduceerd (zie gegevens).

 

 

cursusprogramma / data

Module 1 ● Griekse oudheid, klassieke periode
Module 2 ● Romeinse oudheid, de periode van het Keizerrijk
Module 3 ● De vroegchristelijke cultuur in het Romeinse Rijk
Module 4 ● Byzantijnse cultuur, in Italië en in het Oostelijke Rijk

 

cursusgegevens

cursusnaam/code: De Grieks-Romeinse wereld […]     code: cu-klas-4
De Grieks-Romeinse wereld, deel II     code: cu-klas-2
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 4 modules (avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur, met pauze)
wanneer: t.z.t.
uitwijkdata:
cursusprijs: gehele cursus: €
De Grieks-Romeinse wereld, deel II: €
cursusmateriaal: Programmabladen met gegevens van de getoonde werken (kosteloos)
Vóór cursusaanvang ontvangt u een bestelformulier.
U kunt dan bestellen: cursuspakketten, Kunstvertoon-ringmap, eventueel cursusboeken (naar eigen keus)
Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden