Onderstaande informatie over het komende cursusseizoen is op deze website geplaatst in mei 2017. Toen was er goede hoop dat het college van B&W van gemeente Súdwest-Fryslân bereid zou zijn om alsnog op transparante wijze met Kunstvertoon te communiceren over het gebeurde in het verleden, waardoor het Kunstvertoon-cursusproject Sneek langdurig was gedupeerd. Toen niet werd gereageerd was de Open brief aan het college (28 juni; gedeeltelijk op deze website), voor Kunstvertoon een laatste poging om tot overleg te komen. Wij hoopten op basis daarvan het komende seizoen alsnog een breder cursusprogramma te kunnen aanbieden. Het is helaas anders gelopen.
Het in mei nog nagestreefde beperkte cursusprogramma (klik hier) kan daardoor niet worden gerealiseerd.
Hieronder vindt u actuele informatie.

november 2017

 
 
november 2017
 

Cursusseizoen 2017/2018

 
Afgelopen zomer werd duidelijk dat een seizoenprogramma, ook in beperkte vorm, dit jaar niet tot de mogelijkheden behoort.
Wij hadden ons tot dan voorgenomen om van twee lopende cursusreeksen – Kunstgeschiedenis en Bouwkunst – de beide laatste jaargangen te voltooien. Ook waren wij er nog van uitgegaan dat meer cursussen mogelijk zouden zijn.
Helaas bleek afgelopen seizoen dus dat wij ons nog meer moesten beperken.

Op 12 december starten wij de overzichtscursus Kunstgeschiedenis-III (van 16de eeuw tot heden).
Dit is een complete en zelfstandige cursus van 12 bijeenkomsten op dinsdagavond.
Er zijn verschillende inschrijfmogelijkheden: de complete cursus; de eerste helft (modules 1-6, periode tot 1800); de tweede helft (modules 7-12, periode vanaf 1800).
Desgewenst kunt u in de volgende jaren doorgaan met de eerste en tweede jaargang. Wanneer u eerst Kunstgeschiedenis-III volgt en vervolgt met de eerste en tweede jaargang, zult u een aantal wezenlijke verschillen tussen oude en jongere westerse kunst wellicht beter gaan doorzien. Beginnen met de deze cursus Kunstgeschiedenis-III is daarom een goede keus, ook bij het volgen van de hele reeks.

Heeft u Kunstgeschiedenis-III al gevolgd, maar wenst u de cursus nog eens te doen als opfriscursus, dan kunt u ook dit jaar weer gebruik maken van de ‘opfriskorting’ (de korting op de cursusprijs bedraagt 35 %).

Ten gevolge van de ontwikkelingen in verband met gemeente Súdwest-Fryslân en de daardoor ontstane onzekere situatie in de eerste maanden van het cursusseizoen, moet tot onze grote spijt de grote overzichtscursus Bouwkunst-III worden geannuleerd, alleen al omdat te weinig cursusweken resteren. Misschien zijn de ontwikkelingen zodanig dat een alternatieve cursus alsnog mogelijk is. Daarom bereiden wij voor alle zekerheid de cursus Bouwkunst in de 18de eeuw voor (over: Europa, Nederland en Friesland, ca. 8 modules). Wij hopen deze cursus in januari te beginnen. Zeker is dat niet (informatie volgt in december). De cursus Bouwkunst-III volgt in seizoen 2018/2019.

De overige aanvankelijke voorziene cursussen kunnen om dezelfde reden dit seizoen mogelijk niet doorgaan.
Het gaat om:
• Kunstgeschiedenis van 16de eeuw tot heden
• Bouwkunst van 1800 tot 1950 – Europa, Nederland, Friesland
• Hemel op Aarde – de vroege middeleeuwen
• Tot sier dienende – de 19de eeuwse weg naar Jugendstil en Art Nouveau
• Toscane – land, cultuur, kunst, architectuur

Meer informatie hierover volgt in december of januari.

Wanneer u Bouwkunst in de 18de eeuw wilt volgen of een van de overige hierboven genoemde cursussen, wijzen wij op het volgende. Omdat er over deze cursussen nog geen zekerheid kan worden gegeven, bieden wij de volgende mogelijkheid aan.
Stel u wilt bij voorkeur een van deze cursussen volgen, maar, wanneer blijkt dat de cursus niet kan doorgaan, u toch graag Kunstgeschiedenis-III had gevolgd.
In dat geval kunt u nu inschrijven voor Kunstgeschiedenis-IIIa (modules 1-6; de eerste twee bijeenkomsten zijn in december). Wanneer de cursus van uw eerste voorkeur toch doorgaat, dan kunt u daarvoor inschrijven. Voor Kunstgeschiedenis-IIIa worden dan slechts de modules in rekening gebracht tot aan de start van de cursus van uw voorkeur. U mag dan de resterende modules Kunstgeschiedenis–IIIa (kosteloos) blijven volgen, naast de cursus van uw voorkeur.

Wij doen ons best om ook dit seizoen een twaalftal plezierige en boeiende kunstgeschiedenisavonden aan te bieden (en mogelijk meer cursussen). Er zijn onzekerheden, maar laat u zich niet om die reden weerhouden om in te schrijven. Wij blijven optimistisch.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Kunstvertoon,
team cursussen Sneek

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2018 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden