Deze cursus is gegeven in het seizoen 2016/2017 en wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

overzichtscursus

12 modules

 

Kunstgeschiedenis-II van 1000 tot 1600

 

en deelcursussen

Romaans
Gotiek
Renaissance

 
 

algemeen

In Sneek organiseert Kunstvertoon een nieuw drieluik van overzichtscursussen met de naam Kunstgeschiedenis van oudheid tot heden: Kunstgeschiedenis-I, II en III. Elke overzichtscursus vormt een afgeronde en zelfstandige cursus, bestaande uit 12 modules (cursusavonden). Kunstgeschiedenis-I (vorig seizoen) handelt over de oudheid en de vroege middeleeuwen. In Kunstgeschiedenis-II staan de latere middeleeuwen en de renaissance centraal. Kunstgeschiedenis-III (volgend seizoen) vervolgt met de periode van 1600 tot heden. Elke cursus begint met een terugblik in de tijd. Is men geïnteresseerd in de westerse kunstgeschiedenis, dan is Kunstgeschiedenis-II een mooi ‘instappunt’. De cursus Kunstgeschiedenis-III sluit vervolgens naadloos aan. Wil men na afloop toch meer weten over de klassieke ‘bronnen’ van de westerse kunstgeschiedenis, dan vormt Kunstgeschiedenis-I een mooie afsluiting. Als u bij Kunstvertoon de basiscursus Kunstgeschiedenis heeft gevolgd, dan vormen de overzichtscursussen het meest geëigende vervolg. Het is echter zeker niet noodzakelijk om eerst de basiscursus te volgen. Door de wijze van presentatie en de aanschouwelijke beeldseries kunt u gewoon beginnen met een overzichtscursus. U kunt passief meedoen of zich thuis in de onderwerpen verdiepen.
Ook wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor bepaalde onderdelen van de Kunstgeschiedenis-II. Deze korte cursussen bestaan elk uit vier modules: Romaans (modules 1-4); Gotiek (modules 5-8); Renaissance (modules 9-12). Wilt u de complete cursus Kunstgeschiedenis-II volgen dan is het voordeliger om direct voor de hele cursus in te schrijven.
Meestal organiseert Kunstvertoon, naast of na Kunstgeschiedenis-II, ook de cursus Toscane – land, cultuur, kunst, architectuur, waarin eveneens de periode 1000-1600 centraal staat … voor liefhebbers een boeiend en zonnig vervolgonderwerp.
Zie voor de beide andere jaargangen van het drieluik Kunstgeschiedenis-cursussen:
Kunstgeschiedenis-I
Kunstgeschiedenis-III

 

 

de tijd en de kunst – late middeleeuwen en renaissance

In onze tijd worden wij geconfronteerd met een rijke culturele erfenis, als we op reis zijn, via de media, in musea en in de directe omgeving. Het is niet altijd eenvoudig om kunstwerken te ‘plaatsen’ in een traditie of stijl, een periode, land of achtergrond. Ook valt het niet altijd mee om de bedoelingen van de ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars te doorgronden.
Deze overzichtscursus biedt een helder overzicht van de westerse kunstgeschiedenis. Daarnaast komen aan de orde: hoe kunnen wij de kunstwerken ‘lezen’?; wat wilden kunstenaars tot uitdrukking brengen?; welke beeldtaal en technieken werden gebruikt?; hoe geven kunstwerken uitdrukking aan een cultuur of periode? Er is ruime aandacht voor stijlverschillen, maatschappelijke achtergronden en de zin- en betekenisgeving (waaronder de inbreng van de grote denkers van hun tijd). Zo dringen wij door in een intrigerende wereld.
U leert schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst plaatsen en onderscheiden.

In de cursus Kunstgeschiedenis-II maken wij een enerverende reis door twee belangrijke kunst­landschappen: de romaanse en gotische kunst (1000-na 1500) en de vroege fase en de bloeitijd van de renaissance (1300-1600). Aan de orde komen: miniatuurkunst, frescokunst, paneelschilder­kunst, portretschilderkunst, figuratieve en niet-figuratieve beeldhouwkunst in steen, hout en metalen, de kerkelijke bouwkunst en profane bouwkunst in de renaissance etc. Wij ‘bezoeken’ de grote kunstencentra in Frankrijk, Duitsland en Italië, maar ook in Nederland, Engeland en andere landen. De programma’s zijn thematisch ingedeeld, per land, per kunstfase etc.

De vroege West-Europese kunst vóór 1000 stond in het teken van twee beeldtradities, welke teruggeleid kunnen worden tot de inheems-westerse erfenis en de klassieke erfenis. In de kerkelijke kunst leidde die wisselwerking al in de tijd van Karel de Grote en de Ottoonse keizers tot opmerkelijke resultaten. Echter pas in de romaanse en gotische tijd kwam het tot een versmelting van tradities. Hieruit ontstonden de kathedralen met hun prachtige sculptuur, ramen en fresco’s. In de 14de eeuw en vooral in de 15de eeuw namen de kunsten en de architectuur definitief een nieuwe wending. Uit Giotto’s schilderwerken blijkt een nieuwe belangstelling voor de tastbare en zichtbare wereld. De architecten Brunelleschi en (later) Bramante herontdekten de geheimen van de klassieke architectuur door middel van het onderzoeken van bewaard gebleven gebouwen en ruïnes uit de klassieke oudheid. In de beeld­­­houwkunst van Donatello en (later) Michelangelo vormden antieke beelden een inspiratiebron. Een geheel nieuwe, klassieke geïnspireerde geest kwam binnen in de Europese cultuur en kunst. Noord-Europa volgde een eigen weg naar vernieuwing, maar onderging invloed vanuit Italië. Zo komen wij in de tweede helft van deze cursus aan bij de beeldhouwers van de internationale stijl, de vroege Vlaamse schilderkunst, Duitse schilders in de 15de en 16de eeuw en beroemde namen uit het Nederlandse cultuurgebied zoals Jeroen Bosch en de Bruegels.

 

doelgroep, cursusmateriaal, werkvorm

De cursus is geschikt voor beginners (overzicht) en voor gevorderden (verdieping). Wie dat wenst kan thuis goed uit de voeten met het cursusmateriaal. Voor de overzichts­cursussen Kunstgeschiedenis heeft Kunstvertoon een serie van tien mooie en rijk geïllu­streerde cursuspakketten vervaardigd, toegespitst op de cursusinhoud. Deze cursuspakketten bieden duidelijke informatie over de cultuurperioden in algemene zin en over de architectuur.
Het fraai geïllustreerde standaardwerk ‘Eeuwige Schoon­­heid’ van E.H. Gombrich is onze leidraad voor beeldende kunst. Men kan echter ook kiezen voor het uitvoeriger standaardwerk van H. Honour en J. Fleming. Een andere mogelijkheid is om Gombrich aan te vullen met themaboeken. De avonden bestaan uit: een inleiding op de thema´s, korte behandeling van het cursus­materiaal (voor de pauze) en vooral fraaie beeldseries op groot scherm (voor/na de pauze). Cursusdocent Peter J. van der Werf zorgt voor een verhelderende en ook verrassende uitleg.

 

cursusprogramma

Module 1 ● Welkom en terugblik (de tijd vóór 1000)
Module 2 ● Romaanse kunst en architectuur, o.a. Italië
Module 3 ● Romaanse kunst en architectuur, o.a. Duitsland
Module 4 ● Romaanse kunst en architectuur, o.a. Frankrijk
Module 5 ● Gotische kunst en architectuur, o.a. Frankrijk
Module 6 ● Gotische kunst en architectuur, o.a. Engeland en Nederland
Module 7 ● Laatgotiek; nieuwe ontwikkelingen, o.a. Duitsland
Module 8 ● Van laatgotiek naar vroege renaissance
Module 9 ● Renaissance: Italië, quattrocento (15de eeuw)
Module 10 ● Renaissance: Vernieuwing ten noorden van de Alpen, 15de eeuw
Module 11 ● Renaissance: Italië, cinquecento (16de eeuw)
Module 12 ● Renaissance: Vernieuwing ten noorden van de Alpen, 16de eeuw

 

 

cursusgegevens Kunstgeschiedenis-II-overzicht

cursusnaam/code: Kunstgeschiedenis-II-overzichtcode: cu-06-II-12
docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
bijeenkomsten: 12 modules; 19.30-22.00 uur, met pauze
wanneer: zo mogelijk vanaf november 2017
uitwijkdata: t.z.t.
cursusprijs:
cursusmateriaal: Kunstvertoon-cursuspakketten bij Kunstgeschiedenis-II
  (112 gedrukte pagina’s in 3 delen, zwaar papier, voor multo 23-rings)
– cursusboek E.H. Gombrich, Eeuwige Schoonheid €
  (ook gebruikt voor Kunstgeschiedenis-III)
– aanvullende cursusboeken (eventueel, als aanvulling)
– daarnaast, indien gewenst: Honour & Flemming, Algemene Kunstgeschiedenis

 

cursusgegevens Romaans, Gotiek, Renaissance

cursusnaam/code: deelcursus Romaans   code cu-06-IIA-4
deelcursus Gotiek   code cu-06-IIB-4
deelcursus Renaissance   code cu-06-IIC-4
docent: zie hierboven
bijeenkomsten: elke deelcursus 4 modules, 19.30-22.00 uur, met pauze
wanneer: t.z.t.
cursusprijs: deelcursussen elk €
cursusmateriaal: zie hierboven, met dit verschil dat er aparte (kleinere) Kunstvertoon-
cursuspakketten zijn voor elke deelcursus

 

kunstgeschiedenis overzichtscursussen

Vanaf het jaar 2000 organiseert Kunstvertoon in Sneek overzichtscursussen over de westerse kunstgeschiedenis. Aanvankelijk in de vorm van een tweeluik met twee jaargangen en vanaf 2004 in de vorm van een drieluik met drie jaargangen: Kunstgeschiedenis-I, II en III. Het aantal door deelnemers in Sneek bijgewoonde Kunstgeschiedenis-avondprogramma’s bedraagt al meer dan 5500!
Kunstgeschiedenis-I (seizoen 2015/2016) handelt over de periode van 3000 vC tot 1000 nC.
Kunstgeschiedenis-II (seizoen 2016/2017) handelt over de periode van 1000 tot 1600.
Kunstgeschiedenis-III (seizoen 2014/2015; seizoen 2017/2018) handelt over de periode van 1600 tot heden.
Voor wie zich verder wil verdiepen in de onderwerpen zijn er elk jaar aansluitende vervolgcursussen.

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden