Beeldseries bij Kunstvertoon

Een belangrijk onderdeel van de Kunstvertoonlezingen en cursussen vormen de beeldseries. In onze programma’s nemen fysieke objecten en situaties meestal een centrale plaats in. Geprojecteerd op groot beeldscherm maken de beelden het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar. Het zijn vaak juist onze beeldmatige voorstellingen die wij hebben van het cultuurgoed, welke aanleiding vormen om een cursus te gaan volgen. Dat schept uiteraard verwachtingen, welke je graag beeldmatig ‘ingevuld’ ziet op de cursusbijeenkomsten.

Kunstvertoon beschikt over een omvangrijk beeldarchief, waaronder een direct beschikbaar archief van ca. 150.000 diabeelden van objecten, twee-en driedimensionale kunstwerken, exterieurs en interieurs van gebouwen, gebouwde omgevingen, cultuurlandschappen, natuurlijke landschappen, kaarten, getekende presentaties etc. Het gaat om objecten en onderwerpen uit Nederland en veel Europese landen. Het beeldarchief kwam deels tot stand uit samenwerkingen op het gebied van onderzoek en educatie en voor een ander deel door eigen productie. Er wordt voortdurend gewerkt aan onderhoud en aanvulling; elk jaar worden zo’n 5000 beelden vervangen of toegevoegd.

Bij programma’s waarin beelden van objecten en situaties centraal staan – zoals in Sneek – werkt Kunstvertoon niet met beamers. Voor dit doeleinde kiezen wij voor het beste, namelijk conventionele diaprojectie met geavanceerde overvloeiapparatuur. Daarvoor zijn verschillende redenen. Een eerste is de beeldkwaliteit: een betere scherptediepte, een natuurlijke kleurintensiteit en natuurlijke kleurovergangen. De overvloeiprojectie is mooier en aangenaam. Zelfs met geavanceerde beamers zijn die kwaliteiten niet haalbaar. Daarbij komt: het werken met digitale apparatuur leidt erg af. Ook kunnen LCD-projecties als vermoeiend worden ervaren, wegens de onnatuurlijkheid en het gebrek aan scherptediepte. Een gezien onze onderwerpen belangrijk voordeel is, dat wij hierdoor kunnen uitwisselen met collega-instellingen in het buitenland. Zij werken om dezelfde redenen met conventionele diaprojectie.

Er is nog een reden die voor ons weegt. Waar het in onze cursussen gaat om door te dringen tot de ‘ware aard’ en de betekenis van het zichtbare, fysieke cultuurgoed, willen wij ook in onze beeldseries alle kunstmatige interventie, die bij digitale verwerking onvermijdelijk is, vermijden: liever geen manipulaties met kleur, overgangen, contrasten en andere geprogrammeerde beeldverbetering.

Op de Kunstvertoon-avonden treft u geen bewegende beelden aan waar dat niet relevant is. De bedoeling is om de door mensenhanden gemaakte objecten, schilderwerken, beeldhouwwerken, bouwwerken, landschapswerken etc. te tonen zoals deze door de makers in hun verbeelding zijn bedoeld en in hun voltooide staat zijn waargenomen. Het is dan niet gepast om die objecten en zaken te tonen door middel van onnatuurlijk bewegende beelden of op vreemde manieren rondom objecten en door exterieurs en interieurs te scheren. Geen rare kunstmatige trucages welke niets te maken hebben met de ervaringswereld van makers en kunstenaars! Daarentegen bestaan onze beeldseries uit fraaie presentaties van het totale object of onderwerp, vaak vanuit verschillende standpunten, delen ervan, soms met verschillende belichtingen, grote en kleine details, schema’s, schetsen en tekeningen, in gerestaureerde staat, in de vorm van een reconstructie, heel vaak ook in hun door de tijd verworden staat. Met respect voor de makers door de eeuwen heen. Nieuwe middelen kunnen zeker van nut zijn maar horen weloverwogen te worden toegepast.

Ons uitgangspunt is dat de beeldseries ‘van zichzelf’ moeten beschikken over een kwaliteit, die deelnemers de hele bijeenkomst geboeid houdt. Veel onderwerpen komen tot leven in complete beeldreportages. Waardevolle landschappen worden getoond in hun natuurlijke kleuren en licht.

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden