Deze activiteit is gegeven in het seizoen 2014/2015 en 2015/2016 en wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

Leeuwarden excursies

 

‘Leeuwarden, van vroege nederzetting tot stad’

 
In de tweede week van november organiseert Kunstvertoon enkele excursiedagen naar historisch Leeuwarden. Al vóór onze jaartelling woonden mensen op de natuurlijke hoogten en terpen langs de rand van de Middelzee. Enkele nederzettingen bij de monding van een waterloop groeiden geleidelijk samen. Daarna volgde de ontwikkeling tot een omgrachte stad. In het reliëf en de bewaarde patronen van straten en grachten is daarvan nog veel herkenbaar. Van die vroege tijd getuigen ook kerkelijke gebouwen en laatmiddeleeuwse steenhuizen of restanten daarvan.
Op deze excursie staat de stedelijke ontwikkeling voorop, maar ook is er aandacht voor historische bebouwing door de eeuwen heen, voor hoe men woonde, het leven in de stad , het stedelijk bestuur en de stedelijke instellingen en functies.

De route start in een historische uitspanning, met een kopje koffie of thee. Dan volgt op verschilllende locaties uitleg over de vroege agrarische nederzettingen en de vorming van de middeleeuwse stad. Gedurende de dag bezoeken wij bijzondere gebouwen (u kunt dan zitten) en zijn wij vier of vijf maal te gast in historische uitspanningen (iets drinken). ’s Morgens leiden twee korte wandelingen ondermeer naar de Jacobijner Kerk (Grote Kerk), waar wij langere tijd verblijven (tevens koffie of thee met iets er bij). Uitleg over het voormalige Dominicaner klooster en de ‘kapel’ en haar betekenis in de stad, met ondermeer een demonstratie van het grote Müller-orgel door de excursieleider. Na een korte route volgt de middagpauze, met gelegenheid tot een hapje op een bijzondere plek. Korte wandelingen leiden ons door de stad van de late middeleeuwen en de na-middeleeuwse periode. Wij bezoeken enkele interessante en fraaie historische locaties en interieurs waaronder het historische stadhuis, welke ons tevens iets vertellen over de stedelijke ontwikkeling in voorgaande eeuwen. De excursie wordt 16.45 uur afgerond.

Voorafgaand aan de excursie organiseren wij in Sneek, Heerenveen en Franeker openingsavonden, welke eveneens in het teken staan van de historische ontwikkeling van Leeuwarden. Het is een niet noodzakelijke maar wel mooie en informatieve voorbereiding voor de excursie.

Bent u niet in staat de hele dag mee te doen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Op bepaalde locaties blijven wij langere tijd. Aan de hand van het dagprogramma en de plattegrond met route en tijdstippen van aankomst kunt u ‘in- en uitstappen’ op momenten naar keuze.

 

Gegevens / inschrijven:

Op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag; van 9.45 uur tot 17.00 uur. Om uw voorkeursdag te bepalen: raadpleeg onze website (vanaf medio september). Of eerst inschrijven en na ontvangst van de gegevens de voorkeursdag opgeven. De laatste gegevens ontvangt u ruim voor de excursie.

● Wilt u meer ‘beslagen ter ijs’ komen, dan kan deelname aan een openingsavond worden aanbevolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden