Deze cursus is gegeven in het seizoen 2015/2016 en wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden.

 

overzichtscursus

12 modules

 

Kunstgeschiedenis-I

3000 v. Chr. – 1000 n. Chr.

 
zie voor informatie over de volgende jaargangen van het drieluik Kunstgeschiedenis-cursussen:
Kunstgeschiedenis-II
Kunstgeschiedenis-III

 
 

algemeen

In Sneek organiseert Kunstvertoon vanaf dit cursusseizoen een nieuwe reeks van drie overzichtscursussen Kunstgeschiedenis van oudheid tot heden. Deze reeks telt drie jaargangen: de overzichtscursussen Kunstgeschiedenis-I, II en III. Elke overzichtscursus bestaat uit twaalf modules (cursusavonden), een- of tweewekelijks gegeven in de maanden november of december tot en met april. Elke jaargang is een aparte, complete cursus. U kunt dus elke jaargang “instappen”. In deze cursussen zoeken wij naar de karakteristieken van kunst- en cultuurperioden. Even belangrijk is het leren waarderen van de kunstwerken. Diepgang wordt niet gemeden, maar de uitleg spreekt aan. De cursussen zijn zonder voorkennis voor iedereen goed te volgen. U kunt passief meedoen of zich thuis actief in de onderwerpen verdiepen. De cursus Kunstgeschiedenis-I begint in december 2015 en handelt over de periode van het oude Egypte tot en met de vroege middeleeuwen (3000 v. Chr. – 1000 n. Chr.). Kunstgeschiedenis-II (2016) begint in de wonderlijke tijd van de hoge middeleeuwen en eindigt met de renaissancekunst (1000-1600). In de cursus Kunstgeschiedenis-III (2017) staat de boeiende periode van 1600 tot heden centraal. In de meeste jaargangen kunt u meedoen aan aansluitende modules over bijzondere onderwerpen.

 

kunstgeschiedenis-overzicht-I

In onze tijd worden wij geconfronteerd met een rijke culturele erfenis, als we op reis zijn, via de media, in musea en in de directe omgeving. Het is niet altijd eenvoudig om kunstwerken te ‘plaatsen’ in een traditie of stijl, een periode, land of achtergrond. Ook valt het niet altijd mee om de bedoelingen van de ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars te doorgronden.
Deze overzichtscursus biedt een helder overzicht van de westerse kunstgeschiedenis. Daarnaast komen aan de orde: hoe kunnen we de kunstwerken ‘lezen’?; wat wilden kunstenaars tot uitdrukking brengen?; welke beeldtaal en technieken worden gebruikt?; hoe geven kunstwerken uitdrukking aan een cultuur of periode? Zo dringen wij door in een intrigerende wereld. U leert schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst plaatsen en onderscheiden.

U kunt bij deze cursus ook later ‘instappen’. Neemt u hierover s.v.p. contact op, bijvoorbeeld via info@kunstvertoon.nl.

De eerste acht modules (cursusavonden) staan in het teken van de klassieke beeldende kunst en architectuur in de Egyptische oudheid, de Griekse oudheid en het Romeinse Rijk. In de volgende vier avonden houden wij ons bezig met de vroege fasen en uitingsvormen van de ‘westerse kunst’, waaronder de vroegchristelijke kunst, de Byzantijnse kunst en de belangrijke periode van vroegmiddeleeuwse kunst tot 1000. In de middeleeuwen vermengden zich de inheems-Europese karakteristieken met de klassieke vormentaal en het christelijke gedachtegoed. Vanuit die ‘formatieve’ eeuwen kwamen de West-Europese kunsttradities tot ontwikkeling. Het verhaal van de vroege culturen en kunsten biedt veel boeiende onderwerpen en werpt een verhelderend licht op de hedendaagse cultuur en kunsten.

 

doelgroep, programma, cursusmateriaal, werkvorm

De cursus is geschikt voor beginners (overzicht) en voor gevorderden (verdieping). Elke avond ontvangt u een overzichtelijk programmablad, waarop de getoonde werken zijn genoemd. Wie dat wil kan thuis goed uit de voeten met het cursusmateriaal. Voor de tien cultuurperioden welke aan de orde komen in de drie overzichtscursussen Kunstgeschiedenis heeft Kunstvertoon tien mooie en rijk geïllustreerde cursuspakketten vervaardigd, toegespitst op de cursusinhoud. De cursuspakketten bieden duidelijke informatie over de cultuurperioden in algemene zin en over de architectuur. Het fraai geïllustreerde standaardwerk Eeuwige Schoonheid van E.H. Gombrich is een goede en plezierige leidraad voor de beeldende kunst. Men kan echter ook kiezen voor het uitvoeriger standaardwerk van H. Honour en J. Fleming. Een andere mogelijkheid is om Gombrich aan te vullen met themaboeken.

Op de cursusbijeenkomsten kunt u verwachten: een inleiding op de cursusthema´s, korte behandeling van het cursusmateriaal (voor de pauze) en vooral fraaie beeldseries op grootbeeld diascherm (grotendeels na de pauze). Cursusdocent Peter J. van der Werf zorgt voor een verhelderende en veelal ook verrassende uitleg. U kunt altijd met vragen terecht.

 

 

 

 

cursusprogramma / data

U kunt bij deze cursus ook later ‘instappen’. Neemt u hierover s.v.p. contact op.

Module 1 8 dec 2015
 • Welkom en inleiding
 • Egypte, prehistorie, Thinitische tijd en Oude Rijk
 • Module 2 15 dec
 • Egypte: Middenrijk, Nieuwe Rijk, Late Rijk
 • Module 3 5 jan 2016
 • Het Minoïsche Kreta, Troje, Mycene
 • Griekse oudheid: geometrische en archaïsche perioden
 • Module 4 12 jan
 • Griekse oudheid: vroeg-klassieke periode
 • Module 5 19 jan
 • Griekse oudheid: laat-klassieke en Hellenistische perioden
 • Module 6 2 feb
 • Etruskische grafarchitectuur en beeldende kunst
 • Romeinse Rijk: de republikeinse periode
 • Module 7 9 feb
 • Romeinse rijk: laatrepublikeinse periode, eerste eeuw
 • Module 8 16 feb
 • Romeinse rijk: de gouden tweede eeuw, neergang in de derde eeuw,
     nieuwe opbloei vanaf de late derde eeuw
 • Module 9 8 mrt
 • Fresco’s in catacomben Architectuur in Noord-Italië
 • Sculptuur in de vierde eeuw. Byzantijnse kunst en architectuur
 • Module 10 15 mrt
 • Vroege middeleeuwen: van de val van Rome tot de Karolingers
 • Byzantijnse mozaïeken. Keltische kunst. Sculptuur. Metaal. Ivoor.
 • Module 11 22 mrt
 • Karolingische renaissance: schilderingen, miniaturen, mozaïeken
 • Module 12 29 mrt
 • Beeldende kunst en architectuur tot 1000: de Ottoonse keizers in Duitsland;    Frankrijk; Constantinopel
 •  

  cursusgegevens

  cursusnaam/code: Kunstgeschiedenis-I-overzicht / code: cu-06-I-12 (vanaf 8 dec, begint met Egyptische oudheid)
  Kunstgeschiedenis-I-overzicht / code: cu-06-I-10 (vanaf 12 jan, begint met Griekse oudheid)

  U kunt nu inschrijven
  U kunt ook besluiten om in te schrijven na afloop van de eerste cursusavond.
  In dat geval moet u wel voor de eerste avond aanmelden.

  docent: drs. Peter J. van der Werf (kunst- en architectuurhistoricus)
  bijeenkomsten: 12 of 10 modules (avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur, met pauze)
  wanneer: t.z.t.
  uitwijkdata:
  cursusmateriaal: Voor cursusaanvang ontvangt u een bestelformulier met titels
  Wij adviseren dan in ieder geval te bestellen (prijzen bij benadering):
  – Kunstvertoon-cursuspakketten bij Kunstgeschiedenis-I: €
     (156 gedrukte pagina’s in 5 delen, zwaar papier, voor multo 23-rings)
  – cursusboek E.H. Gombrich, Eeuwige Schoonheid: €
     (dit werk gebruiken wij ook voor Kunstgeschiedenis-II en III)
  Naar wens kunt u meer/andere boeken bestellen, voor verschillende niveaus
  Hierover informeren wij t.z.t

   

  kunstgeschiedenis overzichtscursussen

  Vanaf het jaar 2000 organiseert Kunstvertoon in Sneek overzichtscursussen over de westerse kunstgeschiedenis. Aanvankelijk in de vorm van een tweeluik met twee jaargangen en vanaf 2004 in de vorm van een drieluik met drie jaargangen: Kunstgeschiedenis-I, II en III. Het aantal door deelnemers in Sneek bijgewoonde Kunstgeschiedenis-avondprogramma’s bedraagt al meer dan 5500!
  Kunstgeschiedenis-I (seizoen 2015/2016) handelt over de periode van 3000 vC tot 1000 nC.
  Kunstgeschiedenis-II (seizoen 2016/2017) handelt over de periode van 1000 tot 1600.
  Kunstgeschiedenis-III (voor- en najaar 2014; seizoen 2017/2018) handelt over de periode van 1600 tot heden.
  Voor wie zich verder wil verdiepen in de onderwerpen, zijn er elk jaar aansluitende vervolgcursussen.

  Design and development by HW Multimedia
  Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden